Vier opties voor De Vorstin, maar geen enkele is ideaal

Ronald Frisart
Hilversum

Burgemeester en wethouders van Hilversum zien vier opties om poppodium De Vorstin te redden. Uit het voorstel aan de raadscommissie samenleving, die er woensdagavond over praat, valt echter op te maken dat maar twee van die opties een begaanbare uitweg bieden. En zelfs die zijn niet ideaal.

Kortweg zijn de vier opties die het college aandraagt: acht ton in De Vorstin steken om die weer financieel gezond te maken, De Vorstin laten fuseren met een ander podium, De Vorstin laten exploiteren door een horecaonderneming terwijl de stichting alleen voor de programmering zorgt en, tot slot, de subsidie stoppen.

Dat er iets moet gebeuren is zeker. De Vorstin heeft een exploitatietekort van drie ton en eigen vermogen is er niet (meer). Ten dele valt dat te wijten aan fouten van stichting De Vorstin. Daarnaast opereert het poppodium in een moeilijke markt die ook collega’s elders in het land parten speelt.

Uit de inventarisatie van de voor- en nadelen van de vier ’oplossingsrichtingen’ komen de laatste twee (horecaondernemer erin, subsidiekraan dicht) het ongunstigst tevoorschijn. Stopt de subsidie dan valt stichting De Vorstin om, verdwijnt het programma-aanbod en zit de gemeente zonder huurder. Verkoop van het gebouw levert de gemeente waarschijnlijk verlies op.

Een horeca-ondernemer belasten met de zakelijke exploitatie is op het eerste gezicht aantrekkelijker. Bij de weging van voor- en nadelen duiken echter telkens drie omineuze woorden op: ’risico botsende belangen’. De stichting kan reuze verantwoord programmeren, maar een horeca-uitbater wil niet zozeer fijnbesnaarde muziekliefhebbers over de vloer als wel mensen met belangstelling voor zijn drankvoorraad. Al met al wordt deze optie ’nauwelijks kansrijk, zo niet onhaalbaar’ genoemd.

Samenwerking of fusie met een ander podium? Ook dan zal de gemeente De Vorstin financieel gezond moeten opleveren. Ervaringen elders leren dat ’synergievoordelen’ vaak niet worden gerealiseerd. Bovendien kan de programmering losgezongen raken van de plaatselijke en regionale wensen.

Tot slot de op het eerste gezicht duurste oplossing: De Vorstin met acht ton weer op de been helpen. De band met het Gooise publiek blijft dan behouden. Ook hier blijft echter de hamvraag, zo lezen we, of de schaalgrootte, het concept en de ambitie van De Vorstin in de huidige markt levensvatbaar zijn.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.