College Weesp past omstreden bootjesplan aan

Het bootjesplan met ligplaatsen aan de Oudegracht in Weesp houdt de gemoederen al maanden bezig.© Archieffoto Studio Kastermans

Tamar de Vries
Weesp

Het Weesper ’bootjesplan’ gaat flink op de schop.

Als eerste gaat de officiële pilot pas volgend vaarseizoen van start. Er komt geen pilot voor bootjes van bezoekers en er komen geen kikkers langs de kademuren, maar houten afmeerpaaltjes. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten naar aanleiding van inspraakreacties op de pilot met het nieuwe afmeerbeleid rond de Oudegracht tussen Slijkstraat- en Pleinbrug.

Over het oorspronkelijke plan zijn 14 zienswijzen ingediend en in de gemeenteraad werd een motie ingediend. Voor de motie was geen meerderheid. Tien zienswijzen waren 10 positief over het plan en 4 negatief, laat de gemeente weten. Eén negatieve zienswijze is ingediend door een bewoner die buiten de Oudegracht woont, één negatieve zienswijze is ingediend door de Historische Kring.

,,De bootjespilot heeft een duur van twee vaarseizoenen: 2019 en 2020. Een vaarseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober.”, steekt het college van wal. ,,Aanvankelijk werd uitgegaan van de kalenderjaren 2018 en 2019. Omdat de realisatie langer duurt dan verwacht, lijkt het ons redelijk om de pilot in ieder geval twee volledige vaarseizoenen te laten duren. Het vaarseizoen 2018 is al halverwege. Daarom wordt uitgegaan van de vaarseizoenen van 2019 en 2020. Na het vaarseizoen 2020 wordt de pilot geëvalueerd.”

Ligplaatsen

In het eerste voorstel was sprake van 10 ligplaatsen voor bezoekers. ,,Naar aanleiding van nieuwe gesprekken met omwonenden is besloten om geen ligplaatsen voor bezoekers te realiseren omdat het draagvlak onder omwonenden niet groot genoeg blijkt te zijn”, aldus b en w.

,,Wij komen omwonenden daarom tegemoet en realiseren alleen ligplaatsen voor direct omwonenden. Onder direct-omwonenden worden de inwoners verstaan met direct zicht op de gracht. In de tweede fase komen de overgebleven ligplaatsen beschikbaar voor andere Weespers. Dat betekent dat er 30 ligplaatsen beschikbaar komen voor direct-omwonenden en in tweede instantie voor niet-direct omwonenden.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.