Hilversum praat over herindeling

Jack van der Hoek praat woensdag met de raad.© Paul Vreeker

Valentijn Bartels
Hilversum

Gedeputeerde Jack van der Hoek praat woensdag met de Hilversumse gemeenteraad over bestuurlijke herindeling in de regio.

Aanleiding is het voornemen van Gedeputeerde Staten (GS) om op korte termijn tot maximaal drie grote gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek te komen. In november wordt de knoop definitief doorgehakt. Tot die tijd loopt de zogenaamde Arhi-procedure om met regiogemeenten tot een plan te komen. Goede alternatieven kunnen Gedeputeerde Staten nog overtuigen om anders te beslissen.

In oktober werd door een meerderheid van de Hilversumse gemeenteraad vastgesteld hoe de gemeente tegen bestuurlijke herindeling aankijkt. De Hilversumse politiek is het in meerderheid eens over het feit dat de regio Gooi en Vechtstreek op den duur bestuurlijk één moet worden, alleen over de tussenstappen verschillen voorstanders van dat idee van mening. Die tussenstappen, zoals eerst fuseren tot drie gemeenten, worden in ieder geval niet uitgesloten. Volgens een meerderheid van de raad is een gemeente Gooistad, waarin alle regiogemeenten opgaan, ’de stip op de horizon’ waar op lange termijn geen ontkomen aan is.

Weinig ambitieus

Zo geschetst lijkt de meerderheid van de Hilversumse raad het niet per se oneens te zijn met Gedeputeerde Staten. Toch werd een brief van GS in februari met de nodige kritiek ontvangen in de mediastad. Volgens diverse raadsleden ontbreekt het aan concrete actie, een heldere oplossing, draagvlak onder inwoners en een logisch te volgen tijdspad. Wethouder Wimar Jaeger (bestuurlijke vernieuwing): ,,Voor Hilversum is de bestuurskracht van de regio van belang, aangezien onze eigen bestuurskracht in orde is. Het voorstel van de provincie, om eerst op te gaan in drie gemeenten, draagt niet bij aan de regionale bestuurskracht.’’ Ook Frits Vogel (VVD) vindt die oplossing ’te slap’ en ’weinig ambitieus’.

Bianca Verweij (SP) vreest vooral dat de provincie met deze planning de gemeente ’overruled’. Samen met Hart voor Hilversum en Hilversum1 grijpt zij het bezoek van Van der Hoek aan om een noodkreet te uiten. ,,De inwoners hebben niks te zeggen. Dit proces wordt voor de verkiezingen afgerond, zodat ze er niet over kunnen stemmen. Een schandelijke vertoning van de provincie.’’ Deze drie partijen zijn in Hilversum tegen fusie tot Gooistad. ,,Staan we er bij stil dat inwoners hun verhaal dan kwijt moeten bij een raadslid dat hun omgeving niet kent? Eén Gooistad is te groot.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.