’Nieuw leven voor theater in Huizen’

Uitgaanscentrum De Graaf Wichman in 2005. LH pleit onder meer voor de terugkeer van ’professioneel theateraanbod’.
© Archieffoto’s: Studio Kastermans
Huizen

Het ter ziele gegane theater in het Graaf Wichman-complex in Huizen verdient een herkansing. Dat bepleit Leefbaar Huizen in haar cultuurnota, die aan wethouder Gerrit Pas is aangeboden.

De lokale partij stelt dat de theaterzaal, die nu in gebruik is als extra bioscoopzaal, weer in ere kan worden hersteld. De cultuurwethouder moet daarvoor in gesprek met betrokkenen, zoals de uitbater (Wolff Bioscopen) en mogelijke gegadigden (zoals Spant!). ’Met steun van de gemeente kan ons theater misschien weer tot leven worden gewekt’, stelt Leefbaar Huizen. ’Maar dan is wel politieke wil nodig om het bezuinigingsmodel van nu 180 graden te draaien.’Het roer moet om in Huizen. De gemeente moet - in plaats van te bezuinigen - met een ’genereus budget’ kunst en cultuur gaan steunen en stimuleren, bepleit Leefbaar Huizen.

Passief

In de cultuurnota presenteert de lokale partij haar ’Tien Puntenplan voor kunst & cultuur in Huizen’. ’In een tijd van passief beleid - de gemeente zelf neemt weinig of geen initiatieven - en talrijke bezuinigingen op subsidies voor kunstuitingen en evenementen’ heeft in Huizen ’een indrukwekkende kaalslag plaatsgevonden’.

De gemeente is niet de enige verantwoordelijke, maar draagt volgens de partij wel bij aan de ’malaise’. ’Veel organisatoren hebben er vaak uit teleurstelling de brui aan gegeven.’ ’Het Actieplan Evenementen 2019-2022, dat het college in juni 2017 presenteerde, sprak qua passiviteit en demotivatie boekdelen.’

Pijnlijk

Leefbaar Huizen stelt ook vragen bij de rol van de verantwoordelijk portefeuillehouder en cultuurambtenaar. ’Soms kan een gebrek aan kennis en kunde tot schampere reacties en pijnlijke situaties leiden. Het bestuur van de toneelgroep Plankeniers vroeg bijvoorbeeld voor het 70-jarig jubileum subsidie aan. In een gesprek met de wethouder en de ambtenaar bleek dat beiden nauwelijks bekend waren met het bestaan van de Plankeniers, die nota bene vele jaren in het eigen wijd en zijd bekende Plankenierstheater uitverkochte zalen heeft gehad. Het subsidieverzoek maakte overigens geen kans.’

Een andere cultuurwethouder had, aldus LH, nooit van de bekende Huizer regisseur/ontwerper Jaap Drupsteen te hebben gehoord.

D-Day

Dat een ’lichtvaardig genomen besluit’ een organiserende partner in grote problemen kan brengen, bleek volgens LH onder meer bij de D-Day Herdenking in 2014. ’Anderhalve week voor aanvang kwam het gemeentelijk vonnis dat van de gevraagde subsidie in de begroting slechts de helft werd toegekend. De herdenking moest toen worden afgeblazen.’ Leefbaar Huizen wil zich echter ’niet verliezen in tal van voorbeelden van waar het verkeerd ging’. ’Dat zijn incidenten. Belangrijker zijn de duurzame fouten, zoals de disco Silverdome, de sloop van 3in1 en het hoofdpijndossier De Graaf Wichman, met het gemankeerde theater en dan vooral de culturele teloorgang van dit uitgaanscentrum, dat nu voornamelijk een horecacluster is geworden.’

Problemen

De combinatie van uitgaanscentrum met woningen is volgens LH vragen om problemen. Dat gaat op voor het Grand Café en het theater in de Graaf Wichman, voor het Hampshire Hotel Newport, de ’horecastrip met de terrassen’ aan de Zomerkade, De Boerderij, het restaurant en partycentrum De Haven van Huizen.

LH komt met een ’verbijsterende lijst’ met activiteiten en evenementen die in de loop der jaren in Huizen ter ziele zijn gegaan. ’Alles bij elkaar hebben deze evenementen naar schatting jaarlijks werkgelegenheid voor tussen de 2000 en 3000 artiesten, podiumbouwers, bewaking, EHBO'ers, verkeersregelaars, toeleveranciers van catering, geluidsmensen, lichtmensen enz. opgeleverd.’

Het ’korten en slopen’ moet stoppen, vindt LH. Het is tijd voor een ’doortimmerd herstelprogramma’. Voortaan moeten kunst/cultuur en evenementen onder één wethouder vallen. En: ’Volksvermaak is prima maar niet in plaats van kunst & cultuurevenementen’.

Aanjagen

De gemeente moet culturele activiteiten ’aanjagen’. ’Meedenken en steun verlenen zullen de motivatie bij veel vrijwilligers en organisatoren terugbrengen. Dat gaat niet gratis of bijna gratis. Daarvoor is een genereus budget nodig dat recht doet aan kunst en cultuur in de breedste zin en daarmee aan het noodzakelijke beschavingsniveau.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.