OBB ouders hoogbegaafde leerlingen vragen Blaricum jaar tijd

Edward de Vries Lentsch
Blaricum

Ouders van hoogbegaafde leerlingen op de volle Openbare Basisschool Blaricum hebben dinsdagavond tijdens het rondetafelgesprek hun bezwaren geuit tegen de verhuizing naar OBS De Bijvanck.

,,We begrijpen dat het een beslissing van het schoolbestuur is, maar we hebben jullie ook nodig’’, aldus een van de ouders. ,,De angst bestaat dat met de hoogbegaafde leerlingen het ene moment de lege klassen van de ene school worden gevuld, en dan straks als OBS De Bijvanck vol is, daar ook weer weg moeten. Dat is dan ook een beslissing van het schoolbestuur, maar die wordt mede bepaald door afspraken met de gemeente.’’ De ouders willen samen met de school en de gemeente overleggen over een goede lange termijn-oplossing zonder verdere verhuizingen. Eventueel zelfs een locatie buiten de gemeente Blaricum. Op korte termijn zoeken ze een tussenoplossing dicht bij de OBB, voor het komende schooljaar. Gedacht wordt aan de voormalige brandweerkazerne naast de OBB of als alternatief, dorpshuis De Blaercom dat relatief dicht bij de OBB staat. Op loopafstand. Het verzoek werd mede namens de school gedaan. Wethouder Ben Lüken ziet het belang om een jaar tijd te winnen wel in. ,,Daar moet draagvlak voor zijn bij de ouders.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.