’Terugkeer van de achterkamertjes’

Alexander Poort
Bussum

Het hele rapport dat informateur René Wallenburg schreef over de coalitievorming in Bussum kan in de prullenmand. Of in ieder geval bijna helemaal. Tijdens de presentatie van zijn bevindingen kwam de VVD namelijk met een verklaring die alle mogelijke uitkomsten waar Wallenburg op uitkwam teniet deed.

Uit bevindingen van ’verkenners’ van de VVD en D66 is partijen gebleken dat het mislopen van de eerdere coalitiebesprekingen berust op misverstanden. Deze zijn nu uit de weg geruimd en VVD, D66, Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks (GL) hebben de intentie om snel tot een akkoord te komen. Mogelijk eind deze week al zal er wat hen betreft een nieuw college kunnen worden gepresenteerd.

Deze verklaring leidde tot nogal wat ophef. Niet alleen bij de partijen die niet voor deze gesprekken zijn uitgenodigd - Hart voor Bussum (HvB), Gooise Ouderen Partij (GOP) en CDA - maar ook bij het in groten getale opgekomen publiek. ’Volksverraad’, klinkt er op de tribune. De woorden die de buitengesloten partijen gebruiken zijn iets diplomatieker, maar laten aan duidelijkheid weinig te wensen over.

Kwaad bloed

Vooral het feit dat deze constructie tot stand is gekomen terwijl de informateur gesprekken voerde en het gegeven dat deze uitkomst al vorige week bekend was, zette kwaad bloed.

,,We worden gewoon beziggehouden’’, vindt fractievoorzitter Lodewijk Zweers van het CDA. ,,Wij vinden het ook belangrijk dat er snel een stabiele coalitie komt. Het verbaasd ons wel dat we geen uitnodiging hebben gekregen. We hebben ons altijd constructief opgesteld en nooit partijen uitgesloten.’’ Daarbij gaat hij wel voorbij aan het feit dat het CDA bij de eerder mislukte onderhandelingen zélf in een vroegtijdig stadium te kennen heeft gegeven niet meer mee te willen praten. De kans dat het CDA alsnog aansluit bij de coalitiebesprekingen acht Zweers ook niet heel groot. ,,Dit is toch een beetje doorrijden op de oude fiets.’’

Openheid

Marieke Munneke Smeets van HvB vindt het vooral respectloos in de richting van informateur Wallenburg. ,,Twee weken geleden heeft de VVD het stokje aan ons overgegeven. Vervolgens hebben we met alle partijen afspraken gemaakt hoe we verder zouden gaan. Nu blijkt dat de VVD het stokje toch gewoon weer heeft opgepakt, achter de rug van de informateur om. Wij wilden het hele proces juist in alle openheid doen. Dit is de terugkeer van de achterkamertjes.’’

Daarnaast ziet Munneke Smeets die als ’oude politiek’. ,,De kiezer heeft in maart het oude college afgestraft. Deze coalitie doet geen recht aan de verkiezingsuitslag.’’ Vooral haar oude partij, D66 kreeg nog een sneer. ,,Jullie danken de verkiezingswinst aan een sterke oppositie de afgelopen jaren. Nu helpen jullie ditzelfde college van verliezers aan een meerderheid.’’

Bezwaren

Zij vond voor haar bezwaren een gewillig oor bij de GOP. ,,Het is schokkend wat hier gebeurt’’, spraken de ouderen hun verbijstering over de gang van zaken uit.

Zo werd er nogal wat gezegd tijdens de presentatie van de informateur, maar werd er vooral veel níet gezegd. Het is duidelijk dat de klap van de verkiezingen nog hard nadreunt in de Bussumse raadszaal. Het is dan ook niet voor niets dat informateur Wallenburg zijn rapportage begon met de zinsnede: ’de onderlinge verstandhouding tussen de fracties is nog niet optimaal. Goede afspraken zijn nodig over de sfeer en het samenspel in de verhoudingen’. Deze conclusie van zijn bevindingen staat, zeker na deze avond, in ieder geval nog recht overeind.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.