Passend huisvesten lukt vrij slecht

Ronald Frisart
Hilversum

Het lukt in het Gooi, het Eemland en de Vechtstreek slechter dan elders in Nederland om mensen met een laag inkomen (tot zo’n 39.000 euro) passend te huisvesten. ’Passend’ wil zeggen dat ze een corporatiewoning huren die past bij hun inkomen.

Dat blijkt uit de Lokale Monitor Wonen. Die is ontwikkeld in opdracht van onder meer corporatiekoepel Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Woonbond. De monitor staat op www.waarstaatjegemeente.nl

In heel Nederland is 71,6 procent van de mensen in een sociale huurwoning ’passend’ gehuisvest (cijfers 2014). In deze regio is het alleen in Soest (iets) beter. Daar woont 71,8 procent van de corporatiehuurders passend. Alle andere gemeenten scoren slechter. Onderaan bungelen Wijdemeren en Weesp: daar woont maar 63,3 procent van de huurders passend. In Hilversum is dat 66,6 procent.

Scheefwoners

Dat in deze regio relatief weinig mensen passend huren, komt vooral tot uitdrukking in het scheef wonen. Er zijn hier nogal veel ’dure scheefwoners’ – mensen die gezien hun inkomen te veel huur betalen. Landelijk ligt dat op 14,6 procent van alle sociale huurders. In deze regio blijven alleen Weesp (11,8 procent) en Laren (13,2 procent) daar onder. Hilversum telt 19,9 procent dure scheefwoners. De ongunstige uitschieters zijn Eemnes (20,8 procent) en Blaricum (28,6 procent).

Goedkope scheefwoners zijn er ook. Zij huren een voor hun inkomen te goedkope woning. Landelijk gaat het om 13,8 procent van de huurders van corporaties. Hilversum telt er iets minder: 13,5 procent. Alle andere gemeenten hebben er meer, met als uitschieters Laren (19,2 procent) en Blaricum (23,1).

Weinig goedkoop

Illustratief is ook de verdeling van de voorraad sociale huurwoningen over de categorieën goedkoop (bijvoorbeeld voor jongeren), midden en duur (tot 710 euro per maand). Deze regio heeft weinig goedkope sociale huurwoningen, ook relatief weinig in de tussencategorie en juist vrij veel in het dure sociale segment.

Landelijk is 10,8 procent van de sociale huurvoorraad goedkoop. Meer staan er in Weesp (14,8 procent), Baarn (13,1 procent) en Wijdemeren (13 procent). Nog niet eens tot tien procent komen Hilversum (8,2 procent), Eemnes (2,4 procent) en Blaricum (0,0 procent).

Veel duur

Aan de bovenkant van de sociale huursector (tot 710 euro) zit landelijk 24,2 procent van de corporatiewoningen. In het Gooi blijft alleen Weesp daar met 21,6 procent onder. In Hilversum is 30,4 procent van de sociale huursector duur en Blaricum is de uitschieter: 62 procent.

Opvallend genoeg ligt de gemiddelde woonquote’ in deze regio vrijwel op het landelijke gemiddelde. Die quote meet hoeveel procent van het netto inkomen een huishouden kwijt is aan huur, gas, licht’, water en heffingen van gemeente en waterschap. Landelijk zijn sociale huurders daaraan 32,3 procent van hun inkomen kwijt. De percentages hier liggen tussen 31,6 (Baarn) en 34,7 (Blaricum). Omdat het hier om gemiddelden gaat, heeft dit cijfer maar beperkte waarde.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.