Tomin vanaf volgend jaar in de min

Ronald Frisart
Hilversum

Sociaal werkbedrijf Tomin schiet vanaf volgend jaar financieel in de min. In 2018 gaat het om 1,1 miljoen euro, de drie volgende jaren om nog grotere bedragen. Dat blijkt uit de begroting 2018 van Werkvoorzieningschap Tomin dat het bestuur ter kennisname naar de raden van de negen deelnemende gemeenten heeft gestuurd.

Het bestuur wijst erop dat de rijkssubsidie per Standaard Eenheid (SE ofwel werknemer) met 24.129 euro per SE lager is dan dit jaar. Bedroeg die subsidie in 2013 nog afgerond 26.000 euro, in Den Haag is besloten dat die stapsgewijs wordt verlaagd naar uiteindelijk 22.700 euro per SE in 2019. Voor Tomin betekent het dat het subsidiebedrag terugloopt van 24 miljoen euro dit jaar naar 22,3 miljoen euro volgend jaar.

Tegenover de lagere subsidie staat dat de Tomin-werknemers (mensen ’met een afstand tot de arbeidsmarkt’) een werk- en loongarantie hebben. Vanwege de stijging van het minimumloon gaat het bestuur ervan uit dat de loonkosten volgend jaar 1,3 procent hoger liggen dan nu.

Het verschil tussen de stijgende loonkosten en de slinkende subsidie wordt het subsidieresultaat genoemd. Voor alle SW-bedrijven in Nederland samen stond dat begin 2015 al op 159 miljoen euro in de min en toen al werd in 2019 een dubbel zo groot tekort verwacht.

Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn dan ook al heel wat SW-bedrijven in financiële problemen gekomen. Werkvoorzieningschap Tomin schreef tot en met vorig jaar echter zwarte cijfers: in 2016 nog 277.000 euro (tegen 382.000 in 2015).

Volgend jaar slaat het beeld echter ook voor Tomingroep om. Die bestaat uit twee delen: Werkvoorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV. Eventuele tekorten van het schap moet de BV aanzuiveren. Om het schap eind volgend jaar op nul te laten uitkomen, is begroot dat de BV 1,1 miljoen euro moet ophoesten. De jaren daarna zijn de bedragen hoger: 1,7 miljoen in 2019, 1,5 miljoen in 2020 en 1,4 miljoen in 2021.

Eigen vermogen

Op zichzelf kan Tomin wel een stootje hebben: het schap en de BV samen hadden eind vorig jaar 20 miljoen euro eigen vermogen. Dat smelt echter weg als de rode cijfers aanhouden. Tekorten komen dan uiteindelijk op het bordje van de eigenaren van de Tomingroep. Dat zijn de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek plus Almere.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.