’Toegenomen onzekerheid over gemeentefusies’

Huizen

Huizen, Laren en Blaricum zien de verlenging van de Arhi-procedure als ’een toegenomen onzekerheid over de slagingskansen’ van de door de provincie Noord-Holland ’af te dwingen’ herindeling.

Dit schrijven de drie buurgemeenten (beoogde fusiepartners) in een brief aan Gedeputeerde Staten.

Zij hebben kritiek op het feit dat de provincie een deel van de voorbereidingen op de herindeling - consultaties Berenschot - ’gewoon laat doorgaan’.

Zij zien geen goede reden voor deze ’splitsing’ en pleiten voor het stopzetten van alle activiteiten.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland