Project om Soester werklozen aan baan te helpen

Project om Soester werklozen aan baan te helpen. Foto: Studio Kastermans

De Soester ondernemer Stan Uyland wil vanuit zijn Gidsnetwerk nog dit jaar zo’n tien plaatsgenoten vanuit een uitkeringssituatie aan een tijdelijke baan helpen. Hij hoopt ze uiteindelijk in een vast dienstverband te loodsen.

,,Het gaat om uitkeringsgerechtigden die we een werkervaringsplaats aanbieden’’, legt Uyland uit. ,,Je geeft mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zo een kans zichzelf te bewijzen.’’ De Soester heeft voor het project al contacten met diverse werkgevers uit Soest. Het project is vergelijkbaar met het streven van de plaatselijke Bedrijven Management Organisatie BMO, die dit jaar ook twintig mensen met een uitkering bij het Soester bedrijfsleven wil onderbrengen.Uyland zegt ervan overtuigd te zijn dat er perspectief is voor mensen met een uitkering om uiteindelijk in een vaste, betaalde baan terecht te komen. ,,Probleem is vaak dat iemand net dat netwerk mist om hem of haar verder te helpen.’’Plan is om tussen werkgever en potentiële werknemer een stagecontract te sluiten dat, na een proefperiode van een maand, eventueel verlengd kan worden. De mensen krijgen hun uitkering doorbetaald, maar kunnen wel werkervaring opdoen. Ook is het eventueel mogelijk iets meer dan de uitkering te bieden, maar dat is volgens Uyland een kwestie van onderhandelen en van wat iemand in zijn mars heeft.Uyland heeft voor het project contact met onder meer de gemeente Soest, de Soester Zakenkring, internetsite Dichtblij en Soest Netwerkt. ,,We willen Soest economisch blijer maken’’, stelt hij. ,,Ook sommige zzp’ers hebben het moeilijk. Zij kunnen vaak niet terugvallen op een sociaal vangnet van de overheid. Ook voor hen willen we kijken of het lukt via ons netwerk werkloosheid te voorkomen.’’

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.