’Zowel rijk als arm is welkom in Gooi’

Bussum

Niet alleen de rijken, maar ook de midden en lagere inkomens moeten de komende jaren welkom blijven in de regio Gooi en Vechtstreek. Niet uit een gevoel van rechtvaardigheid, maar gewoon omdat deze streek baat heeft bij een evenwichtig opgebouwde economie.

Dat is de belangrijkste boodschap uit de regionale woonvisie, waarover alle gemeenteraden uit deze regio dit najaar het hoofd buigen. In deze visie staat precies omschreven hoe de woonmarkt er op dit moment uitziet en in welke richting de gemeenten deze markt willen sturen. De woonvisie had eigenlijk al vorig jaar door de politieke partijen besproken moeten zijn, maar omdat het om een zo gevoelig en ingewikkeld stuk gaat, is de presentatie toen uitgesteld.

Volgens de visie groeit het aantal inwoners nog fors, tot ver boven de 250.000. Vooral 65-plussers, en daaronder weer de 75-plussers, zijn in opmars. Maar ook de woningvoorraad is ondanks de crisis gestegen van 106.000 huizen in 2005 tot 110.000 in 2015. Het Gooi en de Vechtstreek is echter op dit moment niet echt een probleemregio, als het gaat om de verhoudingen tussen vraag en aanbod. Voor speciale groepen woningzoekenden kan er wel een krapte ontstaan.

Kantoren en kerken

Er zijn in deze streek nog enkele nieuwbouwlocaties, bekend is de Bloemendalerpolder bij Weesp en Muiden, maar de deelnemende gemeenten willen vooral inzetten op woningbouw in binnenstedelijke gebieden en op transformatie. Met dat laatste wordt bedoeld het ombouwen van leegstaande kantoren, kerken, scholen en andere oude gebouwen die eerst voor een ander doel waren gebouwd.

Om ook andere inkomensgroepen de mogelijkheid te bieden om in de regio Gooi en Vechtstreek ’aan de bak’ te komen, moet er volgens de regionale woonvisie veel werk worden verzet. In de periode tussen 2010 en 2013 is de voorraad aan woningen van woningbouwverenigingen fors gedaald. Daarna is het aantal gestabiliseerd. Vorig jaar waren er zo’n 30.000 huurwoningen bij de corporaties in bezit. De Alliantie is op dit moment de grootste speler.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.