Kustvisie Huizen: nog weer even geduld a.u.b.

Kustvisie Huizen: nog weer even geduld a.u.b.
Het kustplangebied met verdiepte zwem- en duikplek.
Huizen

Hoewel de beloofde overkoepelende kustvisie nog ontbreekt, kunnen de gemeentelijke plannen voor een verdiepte zwem- en duikplek, strandpaviljoen, trekkerscamping en fietsroute verder worden uitgewerkt.

Een meerderheid van de raad (de collegepartijen) steunde donderdagavond de aanpak van het college en D66-wethouder Marlous Verbeek. In de voorafgaande discussie constateerde VVD-fractievoorzitter Jessica Prins dat de kustvisie er, ondanks diverse toezeggingen van B en W er nog steeds niet ligt. De Huizer ambtenaren waren volgens Prins bljkbaar heel erg druk geweest met ’prestigeobject’ Keucheniushof. ,,En nu probeert het college snel wat kustprojecten erdoor te fietsen, waarschijnlijk om daadkracht te laten zien.” De VVD had verder kritiek op de manier - ’te weinig inspraak vooraf, grote tijdsdruk’ - waarop het college is omgegaan met opmerkingen en bezwaren van omwonenden en andere betrokkenen.

Havens

Maarten Hoelscher (PvdA) sprak van een gemiste kans, omdat een visie ontbreekt en omdat het college de waterrecreatie en de havens links laat liggen. ,,Dit is de omgekeerde volgorde.” Rik de Bruijn van Leefbaar Huizen stelde dat er niet is geluisterd naar de omwonenden, de inwoners van Huizen. Hij betreurde het dat het college de volgens hem broodnodige toekomstvisie voor de havens op het bordje van haar opvolgers legt.

Larissa Landré (GroenLinks) hield haar tijdens de raadscommissie geuite kritiek overeind. ,,Dit is een uitwerking van een kustvisie die wij als raad nooit hebben vastgesteld. En dat is, na vijf jaar wachten, een teleurstelling.”

Zo mogelijk

De coalitiepartijen kwamen met een amendement (wijziging) en motie (voorstel). Dit om de steun van de raad aan de uitwerking van de vier projecten scherper te omschrijven. En om te zorgen dat het college ’zo mogelijk rekening houdt met de tijdens de commissievergadering ingebrachte bezwaren en suggesties’. De uitgewerkte plannen moeten verder voorgelegd worden aan de raad. En het (nieuwe) college moet uiterlijk medio december komen met een ’geactualiseerde’ visie op de héle kust van Huizen, waarbij ook duidelijk wordt welke kant het op moet met ’havens, natuur, wonen, werken en waterrecreatie’. Een vergelijkbaar maar verdergaand voorstel van de oppositie vond in de ogen van de collegepartijen geen genade.

Fons Hertog

Opvallend was, dat burgemeester Fons Hertog ingreep toen de oppositie vragen wilde stellen aan wethouder Marlous Verbeek (D66). De raadsvergadering is voor discussie tussen de fracties, stelde hij, en de commissievergadering voor vragen aan het college. ,,U gaat nu voor de wethouder liggen, maar misschien heeft zij wel ergens een mening over”, meende Prins. Hertog: ,,Ik zit voor niemand te liggen”. Toen bij een volgend agendapunt (Huizer Hockey Club) wethouder Marianne Verhagen uitgebreid antwoord gaf op vragen, greep de burgemeester evenwel niet in.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland