Blaricummer vindt geld geen goede reden voor lager geluidscherm A27

Aan de geluidwal bij de Blaricummermeent wordt al gewerkt. Bij het hoogste rechtsorgaan loopt nog een beroepsprocedure. foto studio kastermans/ben den ouden© foto studio kastermans/ben den ouden

Jan van Ommen
Blaricum

Een twaalf meter hoog geluidscherm langs de A27 bij nieuwbouwwijk Blaricummermeent is twee keer zo duur als het 7,5 meter hoge scherm dat we nu bouwen, zei een woordvoerder van de gemeente Blaricum donderdag bij de Raad van State.

Een bewoner van de nieuwbouwwijk reageerde verbaasd. Al die tijd had hij begrepen dat het kostenplaatje niet bepalend voor de schermhoogte zou zijn. „In alle stukken spreekt de gemeente alleen over milieu-, woon- en leefbelangen. Nu hoor ik opeens dat het geld de doorslag heeft gegeven”, zei bezwaarmaker A. Van Bijlevelt tijdens de rechtszaak in Den Haag. De geluiddeskundige van de gemeente wees erop dat het huidige scherm 1200 meter lang en 7,5 meter hoog wordt. De eerste 300 meter is net klaar en de rest wordt volgend jaar gebouwd. Alles kost 4,7 miljoen euro. Op de vraag van rechter en staatsraad B. Van Ettekoven hoeveel meer een twaalf meter hoog scherm kost, erkende de deskundige dat dat twee keer zo duur is, „Maar uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat de voordelen niet tegen die extra kosten opwegen. Het aantal woningen dat voordeel heeft bij zo’n hoog scherm is erg gering, hoogstens een tiental. Bij de woning van Van Bijlevelt scheelt dat niet meer dan een voor het menselijk oor onhoorbaar verschil van 1 decibel.”

Overigens lijkt Van Bijlevelt met deze rechtszaak weinig meer te kunnen wijzigen aan het geluidscherm dat nu in aanbouw is. De gemeentewoordvoerder zei dat de omgevingsvergunning sinds afgelopen juni al onherroepelijk is omdat niemand daartegen bezwaar had gemaakt. Van Bijlevelt erkende dat hij die vergunning gemist heeft. ,,Ik vind het ook jammer dat de gemeente mij daarvan niet op de hoogte heeft gesteld. Dat was wel zo netjes geweest want ze wist dat ik bezwaren had tegen de hoogte van het scherm.”

Wel kan de uitspraak van de Raad van State eventueel nog gevolgen hebben voor eventuele extra geluidisolatiemaatregelen bij zo’n 360 woningen nabij de snelweg. Daar heeft Van Bijlevelt niet zoveel aan, want hij woont al sinds 2000 een paar honderd meter verderop in de wijk. Of en in hoeverre een uitspraak nog gevolgen heeft voor het geluidscherm zal binnen enkele weken blijken. Overigens zei een erg optimistische geluiddeskundige dat het scherm in de toekomst weer weg kan, „Als we allemaal elektrisch rijden en Rijkswaterstaat nog stiller asfalt neerlegt. ” Volgens Van Bijlevelt is de kans groter dat de A27 nog wordt verbreed en dichter bij de woonwijk komt. Uitspraak volgt.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.