Bom onder oefencentrum Crailo

Alexander Poort
Naarden

Er ligt een bom onder het oefencentrum dat de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) wil op Crailo. Een belangrijke pijler onder dat plan was dat ook de brandweer en politie uit de Veiligheidsregio Utrecht daar een fors aantal uren zouden komen trainen. Die veiligheidsregio lijkt hier nu vanaf te zien.

Dit blijkt uit antwoorden op vragen die VVD-fractievoorzitter Jelmer Kruyt in Naarden heeft gesteld over de plannen voor het nieuwe oefencentrum.

Wel denkt Utrecht nog na of het misschien als participant betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het oefencentrum. Als klant voorziet Utrecht ’mogelijk juridische consequenties voor het aangaan van een meerjarige contractuele afname’, schrijft de VRGV in de antwoorden aan Kruyt.

Hiermee kan er nog niet definitief een streep door de verplaatsing van het oefencentrum op Crailo. Momenteel beraadt de Veiligheidsregio Utrecht of zij niet als ’participant’ onderdeel uit zou kunnen maken van het project. Als eigenaar zou de veiligheidsregio ’in het eigen’ oefencentrum gaan oefenen en opleiden.

Hierover wordt begin volgende maand een beslissing genomen. Als Utrecht mede-eigenaar wordt van het oefencentrum valt aan de ene kant weliswaar een belangrijke ’klant’ weg. Aan de andere kant betekent het dat de VRGV ook nog maar voor de helft verantwoordelijk is voor de kosten. ,,Het fundament voor het op te richten oefencentrum wordt hiermee - mede in financiële zin - sterk verstevigd’, zo staat te lezen in de brief.

Aanleiding voor de vragen van Kruyt aan de VRGV is het voornemen van de veiligheidsregio in een aparte bv onder te brengen. Zowel de VVD als D66 in de Naardense raad ziet hier weinig heil in. Bovendien willen zij eerst zekerheid of het oefencentrum er komt, voor zij de VRGV een vrijbrief geven om ’zomaar bv’s op te richten’.

Ondanks de verzekering van portefeuillehouder Joyce Sylvester dat de mogelijkheid om een bv te beginnen ’alleen voor dit specifieke onderwerp geldt’, lieten de partijen zich niet verleiden om deze bevoegdheid nu al uit handen te geven. Sowieso gaven partijen aan dat zij huiverig zijn om de veiligheidsregio een risicodragende onderneming te laten beginnen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.