Lasten Hilversummers blijven in 2017 gelijk

Valentijn Bartels
Hilversum

De begroting van de gemeente Hilversum voor 2017 is wereldkundig gemaakt. Daaruit blijkt onder andere dat de lasten voor inwoners van Hilversum vrijwel gelijk blijven.

Woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolrecht, onroerende zaakbelasting) worden alleen verhoogd met een inflatiepercentage van 1,1%. „De OZB daalt zelfs een klein beetje voor gewone inwoners en gebruikers van niet-woningen. Alleen voor eigenaren van niet-woningen stijgt dat bedrag”, licht wethouder Wimar Jaeger (financiën) toe. „De rekening op de mat blijft in ieder geval gelijk of wordt zelfs iets minder hoog.”

De wethouder is trots op de nieuwe begroting met de titel ’Samen dromen, durven doen’. „Er gaat ongelooflijk veel gebeuren in Hilversum, dat gaan inwoners echt zien in 2017.” Jaeger doelt onder andere op ’plannen rond het Stationsplein en participatie in de buurten’. Volgens het collegelid is die instelling nu al te zien aan de ontwikkeling van het nieuwe marktplein.

Van de totale begroting (246 miljoen euro) blijft eind 2017 niks over. „De lasten en de baten zijn gelijk, de jaren die volgen verwachten we wel geld over te houden. Dat gaat in 2020 om 3 of 4 miljoen euro”, aldus de wethouder. Tegen die tijd kan dat geld goed gebruikt worden voor bijvoorbeeld een investering in het nieuwe stationsgebied. „Al wordt zo’n investering afgeschreven over vele jaren.”

Hilversum houdt wederom rekening met de nieuwe zorgtaken die sinds 2015 op het bordje van de gemeente komen. Daar wordt een dikke 40 miljoen euro voor uitgetrokken. „Die zorgtaken hebben we ook volgend jaar onder controle”, meldt Jaeger. Hilversum betaalt volgend jaar en de jaren daarop 2,5 miljoen extra voor gebundelde uitkeringen (BUIG). Dat bedrag moet worden bijgelegd omdat de gemeente meer uitkeert dan dat het Rijk overmaakt.

De schuldpositie is volgens de gemeente ’onder controle’. In 2017 bedragen de langlopende leningen 157 miljoen euro, tegenover 154 in 2020. „Al loopt de schuld vrijwel zeker op als we het stationsgebied gaan herinrichten”, vertelt Jaeger. De algemene reserve van de gemeente neemt toe en ’bedraagt eind volgend jaar 68 miljoen euro’. Dat komt onder andere doordat Hilversum sinds kort losse spaarpotten, waarvoor geen concrete plannen zijn, in deze reserve opneemt. Donderdagmiddag om 17.00 uur presenteert Jaeger de begroting op Werf35.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.