Bezoekuren voor verborgen panelen van Doeve

Eddie de Paepe
Huizen

De 22 panelen van kunstenaar Eppo Doeve, die ’achter slot en grendel’ op de eerste verdieping van het gemeentehuis hangen, zijn voortaan eens per maand te bezichtigen.

De panelen zijn eigendom van de in Huizen gevestigde Stichting Stad en Lande van Gooiland, de in 1971 opgerichte ’erfgenaam’ van de erfgooiers. In datzelfde jaar was er in het Singer Museum een grote tentoonstelling rond het thema ’1000 jaar erfgooiers’. De bekende kunstenaar Eppo Doeve schilderde een vijftig meter lange wand van 2,5 meter hoog met memorabele gebeurtenissen uit de historie van het Gooi. Die onderwerpen waren aangereikt door historicus dr. A.C.J. de Vrankrijker, die ook de bijbehorende teksten schreef.

Gezaagd

Na beëindiging van de expositie zijn uit de wand 22 panelen (van circa twee meter breed en 2,5 meter hoog) gezaagd. De Stichting Stad en Lande van Gooiland gaf de werken in langdurige bruikleen aan de gemeente Huizen. Sinds 1986 hangen ze op de eerste verdieping van het gemeentehuis aan de Graaf Wichman. Met de bouw van het pand is rekening gehouden met het tentoonstellen van de panelen.

Goede staat

Twee bestuursleden van Stad en Lande hebben onlangs een kijkje genomen. Het duo constateerde dat de panelen zich in goede staat bevinden. Dat geldt ook voor het borstbeeld van Floris Vos, dat ook door de stichting in bruikleen is gegeven.

Minpuntje is wel, dat bij de voorwerpen de vermelding ’eigendom van de Stichting Stad en Lande van Gooiland’ ontbreekt. Het bestuur heeft aan het Huizer college gevraagd om deze omissie te herstellen.

Belangstelling

Verder constateren voorzitter Van Dulm en secretaris Boeters dat de panelen zich in een ruimte bevinden die niet voor het publiek toegankelijk is. ’Toch zal er zeker belangstelling hiervoor zijn.’ Vandaar het verzoek aan het college om bezichtiging van de werken mogelijk te maken, een of twee uur per week, wellicht op vrijdagmiddag.

Rondleiding

B en w geven gehoor aan deze oproep. Er komt alsnog een eigendomsbordje bij de panelen. Verder komt er een keer per maand een rondleiding langs het historische beeldverhaal. Gedacht wordt aan de vrijdagmiddag, van twee tot drie uur. Voorwaarde vanuit de gemeente is wel, dat een vertegenwoordiger van de stichting de rondleiding verzorgt. Verder mag de groep belangstellenden uit maximaal vijf personen bestaan, en moet er op het tijdstip van de rondleiding een bode in het gemeentehuis present zijn. ’Na een jaar zal bekeken worden of er voldoende animo is’, aldus het Huizer college.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.