Hoeveel sociale bouw in Wijdemeren, en waar dan?

Ronald Frisart
Wijdemeren

Hoeveel woningen voor mensen met een smalle beurs moeten er in Wijdemeren worden gebouwd? Die belangrijke vraag ligt op tafel als de gemeenteraad donderdagavond vergadert. Is de raad bereid de woningcorporaties tegemoet te komen die de noodklok luiden?

Tot nu toe was de gedachtewisseling over de ’Woonvisie Wijdemeren 2016-2020’ vrij overzichtelijk. Het college, gesteund door de meerderheid van de raad, wil een tandje bijzetten om mensen met lage inkomens aan onderdak te helpen, de VVD vindt dat wat veel van het goede. Maar vijf in het Gooi en de Vechtstreek werkzame woningcorporaties hebben de zaak nu in een ander perspectief gezet. Vorige week schreven ze de gemeenteraden een brandbrief. Wij kunnen, schreven ze, onmogelijk aan de vraag naar betaalbare woningen voldoen, tenzij u het mogelijk maakt dat van elk nieuwbouwplan voortaan de helft moet bestaan uit betaalbare woningen. Dat zijn sociale huurwoningen (tot 710,68 euro per maand) en koopwoningen tot 180.000 euro. Verder vragen de corporaties de gemeenten – óók de kleinere, zoals Wijdemeren! – om extra bouwlocaties.

Bij de Wijdemeerse VVD zijn ze daarmee in elk geval aan het verkeerde adres. Aanvankelijk was het de bedoeling als norm te stellen dat bij bouwprojecten 1/3 moet bestaan uit sociale woningen. In het voorstel dat morgen wordt besproken hebben burgemeester en wethouders daarvan gemaakt ’ten minste 1/3’. VVD-raadslid Martin Vuyk toonde zich daarover begin deze maand onaangenaam verrast. Niet zo vreemd: de liberale fractieleider, Sieta Vermeulen, had eerder al duidelijk had gemaakt dat de VVD zelfs 1/3 al te veel vindt.

Overigens kunnen de raadsleden over doelen-op-papier debatteren tot ze eens ons wegen, de werkelijkheid is weerbarstig. In oktober wees Ram Lachman (PvdA/GroenLinks) daar al op. Hij rekende voor dat momenteel slechts 22 procent van de Wijdemeerse nieuwbouw bestaat uit sociale huur, en als sociale koop wordt meegerekend blijft de teller steken bij 31 procent. Een ambtenaar gaf aan dat het inderdaad ’een hele opgave’ zal worden 33 procent te halen.

Met ’ten minste 1/3’ wil het college het liefst nog een stap verder gaan en de woningcorporaties vragen nu zelfs om 50 procent betaalbare nieuwbouw. Dat is luchtfietserij als de regiogemeenten geen plekken beschikbaar stellen om te bouwen. Daarmee staat de raad donderdag in feite voor een dubbele vraag. Ten eerste: hoeveel procent van nieuwbouwprojecten in de Wijdemeerse dorpen moet voortaan bestaan uit betaalbare woningen? En, even belangrijk: waar in Wijdemeren kunnen de corporaties die woningen dan neerzetten?

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.