Onmin over bootjesplan Oude Haven

Tegenstanders verzetten zich tegen het plan. Sjors Wolf (tweede van links) en Edwin van Wijk (vierde van links) voeren het woord.© Foto Studio Kastermans/Danielle van Coevorden

Hilversum

Sinds de Hilversumse gemeenteraad een motie heeft aangenomen om te onderzoeken of er een aanleghaven in de Oude Haven kan komen is er een verbeten strijd tussen voor- en tegenstanders ontstaan.

De Hilversumse raad ging in het voorjaar van 2016 akkoord met fase 1 (95.000 euro) van het bootjesplan: de aanleg van steigers waar ruim dertig sloepjes kunnen aanmeren. Fase 2, de verbinding tussen de aanlegsteigers en de Loosdrechtse Plassen verbeteren, komt pas later aan de orde. Daarvoor moet onder meer de Zuidersluis in ’s-Graveland als knooppunt worden aangepakt.

Geduld

Fase 1 moest al voor de zomer van 2016 worden gerealiseerd. Het plan was om de steigers ’bij wijze van experiment’ te plaatsen, zodat het geldende bestemmingsplan niet direct moest worden gewijzigd. Burgemeester Pieter Broertjes, groot voorstander van het bootjesplan, besloot uiteindelijk geduldig de wijziging van het bestemmingsplan af te wachten.

Verzet

Dat plan heeft inmiddels ter inzage gelegen en er kwamen 98 reacties tegen het plan binnen bij de gemeente. Die reacties zijn weer onderverdeeld in zeven zogenaamde zienswijzen. De verantwoordelijke raadscommissie praat voor het watersportseizoen over het plan, insprekers kondigen aan hun kritiek in de politieke arena te uiten.

GroenLinks (ex-)wethouder Sjors Wolf is fel tegen recreatief varen in het Hilversumse stukje natuur nabij de Havenstraat. Volgens Wolf zou de geplande recreatievaart (800 vaarbewegingen per jaar) een vernietigende uitwerking hebben op diverse plant- en diersoorten in de Oude Haven. De oud-wethouder (1990-1998) trok eind vorig jaar al aan de bel toen hij vreesde voor een zeldzame orchidee, tijdens een in opdracht van de gemeente uitgevoerde test werd de plant niet gevonden door Bureau Schenkeveld uit Culemborg. Wolf vreest ook dat vlinders, libelles en mandarijneenden niet meer in het water te vinden zijn als er meer wordt gevaren.

Ondemocratisch

Ook buurtbewoner Edwin van Wijk is fel gekant tegen de plannen om wat hij noemt ’stadspark De Oude Haven’ te veranderen in ’pretpark De Nieuwe Jachthaven’. Zijn bezwaar is vooral ’dat het plan en de aanlegsteiger er op ondemocratische wijze worden doorgedrukt’. „Het plan was er opeens en voor we het wisten zouden er steigers voor bijna 40 sloepen komen.” Hij stelt verder dat het initiatief met slechts een handjevol buurtbewoners is voorbesproken. Overigens belooft een projectontwikkelaar van de gemeente Hilversum nog een uitvoerig buurtonderzoek te zullen verrichten. Wanneer dat gebeurt is niet bekend. Volgens Van Wijk is het buurtonderzoek nu nauwelijks representatief te noemen. „Er zijn een paar mails naar mensen in de buurt gestuurd met de vraag of het een goed plan was.” Hij vervolgt: „Het gaat mij niet eens zozeer om de bootjes, maar wel om de manier waarop het spel wordt gespeeld. Als de gemeente en de politiek zich al niet aan de eigen regels houden, moet je het niet gek vinden dat burgers hun vertrouwen in de gemeentelijke democratie volkomen kwijt raken.”

Propaganda

De strijd lijkt ook op internet te verharden. Volgers van Facebookgroep ’Voor Oude Haven’ (eerst ’Comité Bootjes Nee’) staan lijnrecht tegenover die van Oude Haven Open. Van Wijk: „Omdat kritische opmerkingen in de tweede groep werden verwijderd zijn wij berichten gaan plaatsen op een andere pagina.” Hij vindt het gedrag van Oude Haven Open-redacteur Anne de Jong ’raadslid onwaardig’. „In de groep Oude Haven Open maakt raadslid De Jong propaganda voor zijn bootjesplan. Dat doet hij niet onder eigen naam maar onder de naam Oude Haven Open. Toen hij mijn reacties en die van andere kritische bewoners verwijderde en mij en anderen zelfs blokkeerde zodat wij monddood werden gemaakt, heb ik hem en het bestuur van D66 daarop aangesproken, maar zij blijven zich verschuilen achter de beheerder, Ad Bakker.”

Raadslid Anne de Jong (D66) hoopt dat de aanlegsteigers er snel komen. „Horeca en recreatie zijn sectoren die het minder goed doen. Dit is het grootste watersportgebied van Nederland en we moeten in Hilversum niet de boot missen.” De aanleg van steigers voor ruim dertig boten is volgens het raadslid een onmisbaar begin. „Een haven zonder bootjes is als een bos zonder bomen.” De aanpak van de route naar de Loosdrechtse Plassen is dan een logisch gevolg, aldus de D66’er. „Er is al zo’n vijf ton gereserveerd om de sluis aan te pakken.”

Anti-reclame

Ook De Jong kan niet om de 98 reacties op het plan heen. „Er zijn geen initiatieven denkbaar waar geen mensen tegen zijn. Toch hoor ik van veel mensen dat ze het juist leuk vinden.” Ook het raadslid stelde zich de vraag of een buurtpeiling een goed middel is om te kijken of er draagvlak is. „Omdat voorstanders niet zo snel een brief schrijven. Toch is een peiling bedoeld voor zaken die alleen de buurt aangaan. Dit is een regionaal, infrastructureel plan.” Ondemocratisch vindt hij het zelf niet. „Er zijn ook nog bijeenkomsten geweest waar de buurt is uitgenodigd. Bovendien werkt ons politieke systeem zo dat mensen zienswijzen kunnen indienen en kunnen inspreken.”

De toon van het raadslid verandert als het over de strijd online gaat. „Dat raakt je wel. Ik ben redacteur voor die pagina en er werd echt op de persoon gespeeld, onfatsoenlijk.” Volgens De Jong zijn reacties om die reden verwijderd. „Ik nodig alle tegenstanders alsnog uit voor een gesprek.”

Aangifte

Paginabeheerder Ad Bakker noemt als voornaamste redenen om berichten te verwijderen ’antireclame en op de man spelen’. „Het loopt zo hoog op dat er onder mijn naam en die van De Jong valse accounts in het leven zijn geroepen. Wij denken na over aangifte bij de politie.” Bakker beroept zich bovendien op regels die hij heeft opgesteld voor zijn pagina. „Wij mogen zonder opgave van redenen reacties verwijderen.”

De tegenstanders van het bootjesplan slijpen de messen om het de politieke partijen zo moeilijk mogelijk te maken tijdens de besluitvorming. De buurt horen blijkt belangrijker dan ooit. Net als bij het vraagstuk tweerichtingsverkeer Emmastraat en de mogelijke komst van een McDonald’s lijkt de raad weer een beladen vraagstuk bij te krijgen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.