Baarn verder klem in zaak gasstation

Joost Reijnders
Baarn

Anders dan Baarn hoopte, bieden de nieuwe regels in de Omgevingswet nauwelijks mogelijkheden om onder ingrijpen rond het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg uit te komen.

Dat blijkt uit de brief die het college van b en w aan de gemeenteraad heeft geschreven. Pal naast het gasstation is enkele jaren geleden woonzorgcomplex De Wiekslag gerealiseerd. De Gasunie en Stedin - eigenaar en beheerder van het gasontvangstation - stapten naar de Raad van State omdat in hun visie De Wiekslag te dicht bij het gasstation stond; in plaats van 25 meter slechts 15 meter. De Raad van State ging daarin mee en bepaalde dat de bouwvergunning niet had mogen worden afgegeven. Verplaatsen van het gasstation kan Baarn tot 2 miljoen euro kosten.

Eerder dit jaar liet het college de gemeenteraad weten dat het wilde wachten op nieuwe regels van het ministerie, dat het ervan uitging dat die soepeler waren en dat daarmee het geschil uit de wereld zou zijn. Dat blijkt tegen te vallen. Zowel het externe bureau dat de gemeente heeft ingehuurd als de Gasunie, komt tot dezelfde conclusie: De Wiekslag staat te dichtbij het gasstation. De nieuwe rekenmethode voor de veiligheidsafstand is juist strenger geworden.

Dat zou betekenen dat of De Wiekslag moet worden gesloopt, of het gasontvangstation worden verplaatst. Allebei dure oplossingen, waarbij het het slopen van het woonzorgcentrum maatschappelijk gezien heel gevoelig ligt. Rest nog De Wiekslag ontruimen en het gebouw een andere bestemming geven waarvoor minder strenge regels gelden.

Toch ziet het college een reddingslijntje: in de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten de ruimte om lokaal beleid te maken. Maatwerk, zoals het aanleggen van bluswatervoorzieningen rondom het gasontvangstation, zouden het mogelijk kunnen maken dat Baarn afwijkt van de door de Rijksoverheid opgelegde regels. Een laatste strohalm voor de gemeente. ’Maatwerk is de enige mogelijkheid om af te wijken van de afstandsmaat’, schrijft het college. En daarom gaan b en w bij het ministerie lobbyen in de hoop een uitzondering te mogen maken op de regels.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.