’Blaricum/Laren/Huizen niet financiële injectiespuit Hilversum en Wijdemeren’

Gedeputeerde Jack van der Hoek, links naast burgemeester Joan de Zwart, gast aan tafel bij raad Blaricum.© foto studio kastermans/ben den ouden

Edward de Vries Lentsch
Blaricum

Gedeputeerde Jack van der Hoek grapte aan het begin van zijn overleg met de raad Blaricum dat zijn chauffeur met ronkende motor stond te wachten, maar van een vijandige stemming was dinsdagavond geen sprake. Wel is de raad kritisch over de keuzes die de provincie Noord-Holland maakt in het herindelingstraject.

Coalitiepartijen Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en het CDA zijn fel voor zelfstandigheid, net als Democratisch Alternatief Blaricum (fractie Bruintjes). D66 gaat voor één gemeente Gooi/Vecht. De VVD kiest bewust voor een twee gemeenten-model. Niemand ziet de 3-gemeenten optie van de provincie zitten.

Gedeputeerde Jack van der Hoek probeerde, na vragen van de raad, te beantwoorden wat er in de ogen van de provincie mis is met de gemeenten in de regio. Ze werken wel steeds meer samen, maar ze missen kansen op het gebied van werkgelegenheid. ,,De werkgelegenheid kent een focus op mediastad en relatief veel zorginstellingen, maar je ziet media en ict voor een deel naar Amsterdam verdwijnen. Wat blijft er dan over? Voor de langere termijn moeten dorpen aantrekkelijk zijn door het bieden van voorzieningen. Nu gaan er 1200 arbeidsplaatsen per jaar verloren, daarvoor moet je goed met elkaar samenwerken, het liefst vanuit een sterk, daadkrachtig bestuur.’’

Daadkracht

En juist aan dat laatste schort het nog, volgens de provincie, alle goede bedoelingen ten spijt. ,,Zonder goed afgestemde mobiliteit is het aantrekkelijke Gooi straks niet meer goed bereikbaar en neemt de aantrekkelijkheid voor vestiging van bedrijven en om er te wonen af. Dus daadkracht in plaats van heel lang praten, waardoor zaken niet tot stand komen.’’

Gelukkig

,,U stelt (HvB, red.) inwoners van kleine gemeenten zijn gelukkig. Maar zijn het nu juist de kleine gemeenten of de kleine kernen? Ik zie grotere, gefuseerde gemeenten in onze provincie waarbij op lokale schaal de dorpen nog steeds de dorpen zijn, de feesten nog steeds worden gehouden en de identiteit nog steeds bestaat.’’

De coalitiepartijen en DAB zijn voor een samenwerkingsmodel. Van der Hoek: ,,Met superwethouders en bindende arbitrage bij geschillen tussen de gemeenten. Dat zou de zelfstandigheid van de gemeenten moeten garanderen. Ik ben benieuwd hoe het daarmee staat.’’ Een intentie tot samenwerking alleen, is volgens de provincie niet voldoende. Woensdag maakte het Larense college bekend dat een poging om regiogemeenten op deze lijn te krijgen, is mislukt.

Boezem

De VVD stak, opvallend als enige partij, de hand in de eigen boezem van de gemeente Blaricum. De oppositiepartij nuanceerde de voldoende die de gemeente Blaricum bij het laatste ’bestuurskrachtexamen’ heeft gekregen, en relativeerde het belang van zelfstandigheid.

,,Onze lokale bestuurskracht hangt aan een zijden draadje’’, constateerde fractievoorzitter Rosmarijn Boender. ,,Het mag niet zo zijn dat onze inwoners de hoofdprijs betalen voor ons lokale bestuur via de hoogste ozb. En steeds minder krijgen van waar ze recht op hebben. Zoals transparant openbaar bestuur. Waarom staat onze kleinste gemeente nog steeds bovenaan het regionale lijstje van aantal geheimhoudingen op raadsstukken?’’

Over zelfstandigheid van een kleine gemeente merkte Boender op: ,,Als raadslid van de kleinste regionale (zogenaamd zelfstandige) gemeente is er nauwelijks nog directe, dus democratische, invloed op beleidsontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld het GNR en het sociaal domein. Terwijl alle inwoners in de regio financieel evenveel bijdragen aan al die gemeenschappelijke regelingen.’’

Essentieel

,,Wat ons betreft is het essentieel dat wij als direct gekozenen bij verandering van bestuursmodel voor Blaricum juist meer invloed krijgen op de grote, regionale bestuurlijke thema's die belangrijk zijn voor onze inwoners: als veiligheid, wonen, economie, bereikbaarheid, onderwijs en zorg. Wat inwoners nodig hebben, is een gemeentebestuur dat daadwerkelijk iets voor hun voor elkaar kan krijgen, zonder dat je daarvoor steeds meer moet gaan betalen. En dat voor elkaar krijgen is niet alleen jouw vergunning voor je oprijlaan; maar juist ook regionaal. Zoals een betere bereikbaarheid, zodat je sneller naar je werk in Amsterdam, Amersfoort of Utrecht kan komen, via auto of openbaar vervoer.’’

,,De VVD is ervan overtuigd dat Blaricum vanuit haar eigen gemeenschapszin haar identiteit in een groter geheel samen met andere kernen goed kan bewaken en dus bewaren. Daarvoor zullen we heldere huwelijkse voorwaarden moeten neerleggen. Dat is wel een belangrijke voorwaarde, die wat ons betreft samen met onze inwoners moet worden vastgelegd in een helder dorpen- en kernenbeleid.’’

Gooise Meren

De VVD geeft pragmatisch de voorkeur voor het scenario van twee gelijkwaardige regiogemeenten. ,,Eén gemeente Gooi en één gemeente Vechtstreek, zoals al eerder in uw brief van 2013 genoemd.’’

Voor Blaricum zou dat een plaats bij de ’gelijkwaardige kernen’ Bussum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden betekenen, als het aan de liberalen ligt. ,,Twee gemeenten heeft niet de voorkeur van Hilversum in verband met het ontstaan van ’rijke’ en een ’arme gemeente’. Dat is precies het argument voor ons om in eerste instantie nog niet perse ook met Hilversum te willen. Wat ons betreft hoeven Laren, Huizen en Blaricum niet de financiële injectiespuit van Hilversum en Wijdemeren te worden. Inderdaad met Gooise Meren erbij, die wat ons betreft liefst meteen met ons samen kan doorpakken, in plaats van na 10 jaar weer opnieuw dat circus op te moeten tuigen.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.