Gemengde reacties op tracé Huizen voor HOV

Blaricum

De Blaricumse politieke partijen hebben gemengd gereageerd op het idee van Huizen om het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (snelle bussen) tussen Hilversum en Huizen te laten lopen via het Meenttracé

De VVD in Blaricum houdt vast aan het huidigge standpunt: de bussen via de bestaande wegen laten rijden. Hart voor Blaricum spreekt van een nieuwe situatie en de Blaricumse partij ziet het liefst een ondezoek naar het Meenttracé waarbij de bus meerijdt tussen het andere verkeer. Bij In het Meenttracé rijden de bussen via de Bovenmaatweg , lasngs de atletiekbaan naar de Stichtseweg en de carpoolplaats. Huizen kiest hiervoor omdat het thans voorliggende plan voorziet in een vrije busbaan langs de Randweg en 't Merk. Dat roept veel verzet bij aanwonenden op.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.