Beloning Tomin-baas onder druk

Ronald Frisart
Hilversum

De bezoldiging van topman Frank Oskamp van Tomingroep BV staat onder druk. De raad van commissarissen heeft met hem afspraken gemaakt, maar wat dat voor zijn beloning betekent, is onbekend. Vorig jaar kreeg hij 305.000 euro ofwel 127.000 euro meer dan de norm volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De WNT stelt grenzen aan de beloning van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector.

Tomingroep BV valt niet onder de WNT. Begin 2013 besloten de commissarissen toch de WNT-norm te hanteren, omdat Tomin werkt met gemeenschapsgeld. Eigenaren én opdrachtgevers van Tomin zijn de elf deelnemende gemeenten. Tomin verzorgt werk voor mensen ’met een afstand tot de arbeidsmarkt’.

In 2014 kreeg Oskamp 304.000 euro (salaris, pensioenvoorziening, belaste onkostenvergoeding). Dat was 73.000 euro boven de toenmalige norm van 230.474 euro (ofwel 130 procent van een ministersalaris). Nadat deze krant daarover had gepubliceerd werden in enkele gemeenteraden vragen gesteld.

De Hilversumse wethouder Arjo Klamer zei toen dat wat hem betreft de beloning van de Tomin-directeur snel omlaag moest. Zijn Huizer collega Janny Bakker onderschreef dat.

Onduidelijk

Vorig jaar zakte de WNT-norm naar 178.000 euro (100 procent van een ministersalaris). Oskamps bezoldiging ging echter nog iets omhoog: 305.000 euro, zo staat in de jaarrekening 2015 van de BV. De overschrijding van de norm ging daarmee omhoog van 73.000 naar 127.000 euro.

Inmiddels is met Oskamp over zijn bezoldiging gesproken. Onduidelijk is wat daarvan precies de uitkomst is. Commissaris Lies van Wijngaarden zegt: „Er zijn procesafspraken gemaakt en die zijn bekend bij de gemeenten. De uitkomst volgt na het zomerreces”.

Hoe

In antwoord op vragen van GroenLinks schreef Klamer onlangs: „Met de directeur van de BV (is) afgesproken dat de bezoldiging plaatsvindt binnen de WNT-normering”.

Gevraagd wat dat precies betekent, zegt een woordvoerder van de gemeente Hilversum: „Dát de bezoldiging omlaag gaat naar de WNT-norm is een zaak van Klamer en zijn collega-wethouders. Hóe dat gebeurt, is aan de raad van commissarissen van Tomin.”

De beloning van de zeven commissarissen lag vorig jaar onder de WNT-norm voor toezichthouders.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.