Rinse Veltman (D66 Hilversum) kwam belofte niet na

Ronald Frisart
Hilversum

In september 2014 beloofde Rinse Veltman, een paar dagen later beëdigd als gemeenteraadslid voor D66 in Hilversum, dat hij binnen enkele weken zijn schuld aan zakenrelatie Wilf Libgott zou voldoen – zoals de rechter hem in 2004 had opgelegd. Daaraan hield hij zich niet.

Dat blijkt uit mails die Veltman en Libgott in september 2014 wisselden en uit bankgegevens van Libgott waarover deze krant beschikt.

,,Geef me je bankgegevens maar en ik zal de komende weken (en nee niet maanden) de vordering voldoen (waarschijnlijk in 2-3 delen)’’, mailde Veltman op 8 september 2014. Diezelfde dag gaf Libgott het Iban-nummer van zijn ING-rekening door, waarna Veltman tien dagen later 750 euro overmaakte. Vervolgens wachtte het D66-raadslid ruim twee maanden (en dus niet de beloofde weken) voor hij opnieuw een bedrag stortte. Op 25 november dat jaar kwam op Libgotts rekening 573,48 euro binnen. Daarna werd het maanden stil. De volgende storting: 22 april 2015. Toen schreef Veltman 600 euro over. En 24 december 2015, acht maanden later, nog eens 480,08 euro.

Ook volgens Veltman zelf had hij daarmee nog niet aan al zijn verplichtingen voldaan. tegen deze krant zei hij de finale betaling te hebben gedaan op 17 februari 2016 – een jaar en vijf maanden nadat hij had beloofd ’de komende weken (en nee niet maanden)’ alles te zullen betalen. Van die laatste betaling is overigens geen bewijs bekend.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.