Zonnepanelen boven RWZI Huizen

Eddie de Paepe
Huizen

Zonnepanelen op de grond of op een dak, daar hebben ze bij de waterschappen al ervaring mee. Maar boven een bassin waarin rioolwater wordt gezuiverd? Bij de RWZI Huizen is woensdag een landelijke proef van start gegaan, die moet uitwijzen of dat werkt.

De Unie van Waterschappen (UvW) zette enkele jaren geleden de handtekening onder een klimaatakkoord met het Rijk. Het streven is om al in 2020 veertig procent van de gebruikte energie zelf op te wekken op een duurzame manier. In dat jaar moeten er 100.000 zonnepanelen zijn geplaatst, waarmee ook ruim 10.000 ton CO2-uitstoot wordt bespaard.

Her en der wordt al elektriciteit verkregen met gas dat vrijkomt bij het zuiveringsproces. Naast dit soort ’warmtekrachtkoppelingen’ zijn diverse waterschappen ook gestart met het benutten van zonne-energie op hun terreinen. Die zijn daarvoor vanwege hun oppervlakte goed bruikbaar.

Blaricum

In de gebieden van AGV en Waternet gaat het onder meer om de drinkwaterzuivering Loenderveen, de RWZI Blaricum (in het veld) en drinkwatervestiging Weesperkarspel (op daken). Binnenkort komen er ook zonnepanelen op het terrein van de RWZI Horstermeer in Nederhorst den Berg.

Uit de studie ’Verkenning wind- en zonne-energie’ (2012) blijkt dat waterschappen met deze aanpak in zeventig procent van hun totale elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien. Maar dan moet grofweg een derde van de duizenden PV-panelen (’fotovoltaïsche’ panelen) wel op, boven en/of tussen bassins worden geplaatst.

Een RWZI heeft allerlei bassins om afvalwater in verschillende stadia te zuiveren, zoals voorbezinktanks, aeratietanks (beluchtingstanks), ’anaerobe’ (zuurstofloze) tanks en nabezinktanks. Uit het landelijke onderzoek blijkt, dat zonnepanelen boven bassins in twintig procent van de totale elektriciteitsbehoefte van de waterschappen kunnen voorzien.

Voordat deze ’mogelijkheid van aanzienlijke potentie’ kan worden benut moet eerst een serie vragen worden beantwoord. In 2014 startte daarom een studie naar onder meer de kosten van en het soort draagconstructie, extra onderhoud door vervuiling en roestvorming, naar de bedrijfsvoering, techniek, soort panelen, overkapping en afzuiging, de vorm van de bassins en potentiële locaties.

Uiteindelijk is gekozen voor de RWZI bij de Oude Haven in Huizen als locatie voor het eerste landelijk proefproject. Om precies te zijn voor een rechthoekige ’aeratietank’, die tussen de ’anaerobe’ tank en een van de twee nabezinktanks staat.

Onlangs zijn 384 zonnepanelen op deze beluchtingstank geplaatst en in bedrijf gesteld. Het gaat om monokristallijne siliciumcellen met per stuk 275 Wp vermogen. Het zonneenergiedak levert in zijn geheel 96.000 kWh per jaar.

Onderhoud

Met het plaatsen van de zonnepanelen is 241.000 euro (excl. btw) gemoeid. Aan onderhoud kost het dak nog geen duizend euro per jaar. Een meevaller: uit een stimuleringspot geeft de rijksoverheid een vergoeding op geproduceerde stroom voor de duur van vijftien jaar. Daarmee wordt de zogeheten onrendabele top van het pilotproject vergoed.

Bij positieve resultaten kan, aldus Waternet, worden besloten om meer zonnepaneel-systemen op de eigen terreinen te realiseren, Of om eerst nieuwe pilots te starten met andere typen bassins - al dan niet op de RWZI Huizen - om andere materialen en constructies te testen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.