Analyse: Twitteraffaire zegt iets over bestuur Hilversum

De komst van een McDonald’s leidt tot heftige discussies op sociale media.© Foto archief Studio Kastermans

Valentijn Bartels
Hilversum

De onrust die is ontstaan naar aanleiding van een spottend twitterende ambtenaar van de gemeente Hilversum zegt veel over de houding van een aantal Hilversummers ten opzichte van het openbaar bestuur.

Nog altijd ettert de affaire @PBlijdenstein door. Politieke partijen lijken er een streep onder te hebben gezet, nadat het Hilversumse college het twittergedrag hoger opneemt dan aanvankelijk gesteld. Er kan een streep onder de ’twittergate’, meldde GroenLinks als indiener van kritische vragen.

Reacties op sociale media maken duidelijk dat er nog steeds vreselijk veel wantrouwen bestaat tegenover burgemeester, wethouders en uitvoerende ambtenaren. Nog altijd kunnen veel Hilversummers niet verkroppen dat een ambtenaar zich, onder een schuilnaam, denigrerend uitlaat over tegenstanders van gemeentelijke projecten als het bootjesplan Oude Haven en McDonald’s Vreelandseweg. Sterker nog: er zijn Hilversummers die nog altijd betrokkenheid van burgemeester Pieter Broertjes bij het account vrezen.

Wat zegt dat? In ieder geval dat de verhouding tussen voor- en tegenstanders van ruimtelijke projecten behoorlijk is verhard. Net als de verhouding tussen bestuur en burger. Die verharding wordt gefaciliteerd door sociale media als Twitter en Facebook, waar reacties gevoed door onderbuikgevoelens en complottheorieën elkaar in hoog tempo opvolgen. Tegenstanders van ruimtelijke projecten weten elkaar te vinden in online groepen waar geen middelen en beschuldigingen worden geschuwd om dwars te liggen. Ook politieke partijen nemen deze belangengroepen soms serieuzer dan ingediende zienswijzen, het traditionele middel om ongenoegen te uiten. De twitterambtenaar voelt de behoefte om met dezelfde wapens te reageren en wellicht is hij niet de enige in de ambtelijke organisatie.

Maar het is te eenvoudig om alleen nieuwe media als ’digitale afvalbak’ de schuld te geven. De trend is te hardnekkig om eenvoudig weg te kijken en door te gaan in de klassieke politieke arena. Hilversummers voelen zich te weinig gehoord. Ze hebben te weinig vertrouwen in alleen zienswijzen indienen en inspreken. Dat is de reden dat ook het Hilversumse college en de raad naarstig zoeken naar een manier om het vertrouwen in lokaal bestuur terug te winnen. De hedendaagse lokale politiek is een imploderend systeem, concludeerde ook burgemeester Pieter Broertjes. Het nieuwe buurtenbeleid moet door middel van buurtpeilingen en buurtagenda’s meer macht in handen leggen van Hilversummers. Ook het in te voeren referendum is aan de orde van de dag. Door het hedendaagse wantrouwen in politiek zijn dit meer dan ooit cruciale onderwerpen waarbij de gemeente op eieren loopt.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.