Groot deel zorg Wijdemeren gaat naar ouderen

Ronald Frisart
Wijdemeren

Van alle ’zorgproducten’ die in de gemeente Wijdemeren worden geleverd op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet bestaat driekwart uit maatschappelijke zorg en een kwart uit jeugdzorg. Dat zo veel WMO-zorg wordt geleverd komt doordat Wijdemeren veel oudere inwoners heeft. Bij hen belandt veel van de zorg.

Dat blijkt uit de gemeentelijke analyse van het zorggebruik in 2015, de tijdens het onderzoek recentst beschikbare gegevens. Van de 2.219 keren dat een ’zorgproduct’ werd geleverd ging het in 1.689 gevallen om WMO-zorg en 527 keer om jeugdzorg. Overigens wordt WMO-zorg aan alle leeftijden geleverd, maar het grote aantal ouderen drijft het beroep op de WMO-zorg wel sterk op. Landelijk is 17 procent van de bevolking 60 jaar of ouder, in Wijdemeren is dat bijna twee keer zo veel: 31 procent.

De vergrijzing komt ook in een ander cijfer tot uitdrukking: de grijze druk. Die lag in Wijdemeren in 2015 op 50 procent. Dat wil zeggen dat naast elke 100 mensen van 20-65 jaar er 50 waren van 65 jaar en ouder. Verwacht wordt dat de grijze druk in Wijdemeren in 2040 minimaal ligt op 60 en misschien zelfs op 90 procent. Dat zal de vraag naar WMO-zorg dus doen groeien.

Ook is gekeken naar ’stapeling’ van zorg. Van alle 1.149 mensen die enige vorm van WMO- of jeugdzorg ontvingen, was er bij 50 (ofwel bijna 4,5 procent van het totaal) sprake van zorgstapeling. Daarmee wordt bedoeld dat deze mensen gebruik maakten van zes of meer zorgproducten. Topscorers waren twee mensen: de een kreeg elf zorgproducten, de ander zelfs twaalf. De onderzoekers noemen het aantal mensen waar sprake is van zorgstapeling ’relatief laag’. Op grond waarvan ze dat stellen, geven ze niet aan.

Ook is geanalyseerd hoeveel zorgproducten in elk van de Wijdemeerse kernen belanden. Dan blijkt dat de zorg ’evenredig’ gespreid is. Dat wil zeggen: hoe groter een dorp des te meer zorgproducten er worden afgenomen. Er is echter één uitzondering op die evenredige spreiding: Ankeveen. Daar woont 6 procent van de Wijdemeerse bevolking, maar daar kwam in 2015 slechts 3 procent van de zorgproducten terecht. De verklaring: Ankeveen telt weinig ouderen (6 procent is er 60-plus, tegen 31 procent in heel Wijdemeren). Omgekeerd ontving Ankeveen relatief veel jeugdzorg (21 procent van de totale Wijdemeerse pleegzorg bijvoorbeeld).

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.