Hilversum: actie tegen huisuitzettingen

Soms loopt het mis bij een uitzetting, zoals in maart op de Spijkerstraat in Bussum. Daar zette de betreffende huurder uit protest de gaskraan in zijn huis open. Hij werd uiteindelijk door een arrestatieteam opgepakt. archieffoto fotomix.nl

Soms loopt het mis bij een uitzetting, zoals in maart op de Spijkerstraat in Bussum. Daar zette de betreffende huurder uit protest de gaskraan in zijn huis open. Hij werd uiteindelijk door een arrestatieteam opgepakt. archieffoto fotomix.nl

Henk Runhaar
Hilversum

Al jaren roepen woningcorporaties de Alliantie, Dudok Wonen en Het Gooi en Omstreken dat ze er alles aan doen om huisuitzettingen te voorkomen. Toch kan het nog wel een tandje beter, denkt het Hilversumse college van burgemeester en wethouders.

Het college gaat zo snel mogelijk aanvullende afspraken maken met de verhuurders. Die worden mogelijk naar Rotterdams voorbeeld gevat in een convenant. Doel is nog meer dan nu te doen aan preventie door tijdige hulpverlening aan huurders in de problemen.

B en w komen in actie naar aanleiding van een motie van collegepartij SP. Die wijst erop dat het voorkomen van huisuitzettingen niet alleen een hoop persoonlijke ellende scheelt voor de op straat gezette huurder, maar ook een aanzienlijke besparing kan opleveren. ,,Mensen die uit hun huurwoning worden gezet, moeten uiteindelijk toch weer ergens wonen en komen via hulpverleningstrajecten terug bij de corporaties. Het is beter om meteen in te grijpen, ook al is dat voor de huurder soms moeilijk’’, zegt SP-leider Bianca Verweij. Volgens haar is een uitzetting altijd stukken duurder dan ’actieve preventie’. ,,Gemeenten draaien op voor de kosten van opvang, sociale hulpverlening en herhuisvesting.’’ De SP signaleert meer huurders die het financieel zwaar hebben en heeft afgedwongen dat Hilversum onderzoek gaat doen naar armoede onder huurders.

Huren onder Voorwaarden

Voor mensen die het al hebben verbruid bij de verhuurder, loopt sinds kort een nieuw project om ze snel weer in een reguliere huurwoning te krijgen. ’Huren onder Voorwaarden’ houdt onder meer in dat een huurhuis in veel gevallen eerst op naam van de hulpverlenende instantie komt. Dat kan de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW) Gooi en Vechtstreek zijn, maar bijvoorbeeld ook verslavingsinstelling Jellinek of een GGZ-organisatie. De cliënt moet instemmen met hulpverlening en zich aan strikte voorwaarden houden, ook als het huis op zijn eigen naam komt.

Huren onder Voorwaarden is een vervolg op Het Keerpunt, de succesvolle Hilversumse aanpak van hardnekkig overlast veroorzakende zwervers. Die zijn volgens strenge eisen ondergebracht in huurwoningen in de regio, vanuit de gedachte ’eerst een huis, dan is het makkelijker de rest van de problemen aan te pakken’. Het nieuwe project draait negen maanden op proef. Plaatsing van tien tot vijftien ’kandidaten’ wordt voorbereid.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.