Peilbuizen rond Gooise drinkwaterputten

Eddie de Paepe
Hilversum

Hilversum is niet de enige Gooise gemeente die met de provincie Noord-Holland onderhandelt over de afkoop van vervuild grondwater. Ook Naarden en Huizen zitten met ’Haarlem’ om de tafel. Een vijftal bedrijven in de regio heeft de gemeenten al het goede voorbeeld gegeven.

In maart van dit jaar ondertekenden alle Gooise gemeenten, drinkwaterbedrijven Vitens en PWN, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu afspraken over het grondwaterprobleem. Dit nieuwe Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Het Gooi maakt een slimmere en goedkopere aanpak mogelijk. De verontreiniging met onder meer oplosmiddel ’tri’ is ruwweg in de periode 1915-1975 ontstaan en zit inmiddels diep in de Gooise zandgrond, onder meer onder aan de oostkant en in het centrum van Hilversum. Het schoonmaken van de tientallen ’pluimen’ of ’vuilwaterbellen’ is technisch en/of financieel onhaalbaar. En de dader ligt vaak op het kerkhof.

Honderd jaar

Maar omdat het vuile grondwater zich langzamerhand verplaatst richting een viertal drinkwaterputten moet er wel wat gebeuren. Overigens duurt het wel honderd jaar of langer voordat de verontreiniging aan de oppervlakte komt.

In de oude aanpak werden rond de plek van de diepe vervuiling peilbuizen geslagen om de uitstroom van het vuile water in de gaten te houden. In de nieuwe aanpak wordt zuiniger met deze peperdure buizen (zo’n veertig mille per stuk) omgegaan. Ze worden ingezet om de toestroom te monitoren, zodat er veel minder nodig zijn.

Honderd meter

Een twintigtal buizen wordt de komende maanden rond de kwetsbare drinkwaterputten geslagen, met name aan de noordkant van Hilversum, maar ook in Huizen. Ze gaan tot wel honderd meter de diepte in.

De hoop is dat het vuil onderweg naar de putten ’door de natuur’ wordt afgebroken. Is dat niet het geval, dan slaan de peilbuizen alarm. Komt de verontreiniging boven de afgesproken ’grenswaarden’, dan wordt bekeken welke maatregelen kunnen worden genomen. Zo kan er een extra put worden geslagen om vuil grondwater af te zuigen, of moet het gewonnen drinkwater extra worden gezuiverd.

Afkopen

De nieuwe anpak bestaat niet alleen uit het monitoren en beheren van de vervuiling. Bedrijven die in het verleden het grondwater hebben vervuild kunnen de verantwoordelijkheid sinds kort afkopen. Hoe groter de verontreiniging hoe groter het bedrag dat zij in de pot moeten stoppen. Bedrijven hebben al een deal gemaakt met de provincie over een vijftal grote locaties.

In de ’vuilwaterpot’ zat al zo’n 7,45 miljoen euro, afkomstig van de convenantpartners. Daar komen de afkoopsommen bovenop.

Het geld wordt onder meer gebruikt voor het plaatsen van peilbuizen en het inhuren van externe deskundigen.

Ook gemeenten kunnen hun verantwoordelijkheid overdoen aan de provincie. Hilversum, Huizen en Naarden zijn daar al mee bezig. Om welke afkoopbedragen het gaat is nog niet bekend.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.