’Alle gaten bij Gooise brandweer zijn gedicht’

Brandweercommandant John van de Zwan. Foto Studio Kastermans/Ronald Smeenk

Brandweercommandant John van de Zwan. Foto Studio Kastermans/Ronald Smeenk

Ronald Frisart
Hilversum

Alle gaten en gaatjes die het zomerrooster van de regionale brandweer tot voor kort vertoonde zijn inmiddels gedicht. De in Hilversum gestationeerde hoogwerker is weer volledig inzetbaar en sinds maandag is ook de tankautospuit in Laren weer beschikbaar.

Dat zegt commandant John van der Zwan van Brandweer Gooi en Vechtstreek in reactie op de onrust over het zomerrooster en de aanval op de brandweertop die Hart voor Blaricum en de SP Hilversum naar aanleiding daarvan donderdag lanceerden.

Van der Zwan: ,,Mijn recente mail aan de negen burgemeesters en een werkgroep van raadsleden uit de regio bevat inmiddels verouderde informatie. De lacunes waarvan in die mail sprake is, zijn er niet meer.’’

Ondanks wegafsluitingen her en der in de regio ’zullen we zorgen dat we op tijd komen’, zegt de commandant. Dat hij in de mail aan burgemeesters en raadsleden die wegwerkzaamheden als obstakel aanwees, ’is erin gekomen op verzoek van brandweermensen’. ,,In Hilversum bijvoorbeeld is de gemeente er verantwoordelijk voor dat wij op tijd kunnen komen, maar het moet allemaal in goed overleg. Bij een calamiteit op het Mediapark zullen we nu een minuut later arriveren dan anders. Sherpa is via het fietspad goed bereikbaar voor ons.’’

Pijn

,,Ik ga geen hoezee roepen. We hebben de afgelopen periode drie miljoen euro ofwel zo’n twintig procent moeten bezuinigen. Daarmee maak je niet overal vrienden. De regorganisatie heeft pijn veroorzaakt’’, zegt regionaal brandweercommandant John van der Zwan. Vooral de brandweervrijwilligers - die hij liever aanduidt als ’parttime professionals’ - zijn onaangenaam getroffen, vooral door de andere manier van uitrukken. Trok de brandweer er vroeger met een wagen met zes man op uit, nu gaat een tweemans TS2 vooruit, waarna een tankautospuit met vier manschappen en/of een hoogwerker volgt. ,,Daarover is veel onrust geweest. Je ziet dat die discussie nu weer de kop opsteekt.’’

Behalve die kritiek heeft Van der Zwan ’ook enorm veel steunbetuigingen gekregen, onder meer vanuit kringen van de ondernemingsraad.’

Standje

Kritiek wordt niet alleen binnen het korps geventileerd - mondeling en in mails - maar ook via sociale media richting de buitenwereld. Van der Zwan heeft een dienstmededeling doen uitgaan waarin hij laat weten dat hij vuilspuiterij naar buiten, die bovendien individuele brandweermensen beschadigt, niet accepteert. ,,Dat geldt niet alleen voor de brandweer, zo benadert ieder bedrijf en iedere instelling het. Mensen moeten zich er meer van bewust zijn dat iedereen meekijkt met wat op sociale media wordt gezet.’’ Boosdoeners stelt hij in die dienstmededeling ’maatregelen’ in het vooruitzicht. We moeten denken aan ’een standje’.

Eind vorig jaar produceerde bureau Hiemstra & De Vries het rapport ’Onderzoek managerial aansturing Brandweer Gooi en Vechtstreek’. Daarin stonden aanbevelingen voor een betere aansturing van het korps door de brandweertop. Van der Zwan: ,,Die aanbevelingen hebben we opgepakt.’’

Maar er is nog iets. Hij schuift twee A4’tjes over tafel. Ze zijn geplukt uit het resultaat van een recent ’werkbelevingsonderzoek’, zowel onder de beroeps (samen 175 voltijdbanen) als de rond 325 vrijwilligers. Landelijk waarderen mensen in de sector openbaar bestuur/veiligheid (de zogeheten benchmark) het plezier in hun eigen baan met een 7,4. Bij de Gooise brandweer is dat een 7,5. De organisatie als geheel krijgt in de benchmark een 6,5, bij de regionale brandweer een 6,3. De samenwerking binnen het regiokorps krijgt van de beroeps een 6,8 en van de vrijwilligers een 7,4.

Die cijfers geven volgens Van der Zwan aan dat het met de volgens sommigen ’verziekte bedrijfscultuur’ nogal los loopt in Gooi en Vechtstreek.

Niettemin neemt hij de onvrede onder de vrijwilligers - ,,Dat die ook onder de beroeps zou heersen, herken ik niet’’ - heel serieus. Hij onderstreept het bij herhaling. Het aantal vrijwilligers bleef vorig jaar en dit jaar stabiel, maar de ’verzuring’ in die kring zit Van der Zwan niet lekker. ,,Dat is topprioriteit. Na de vakantie gaan we in gesprek met alle posten. We moeten kijken wat er qua werkwijze nodig is, maatwerk per post ter bevordering van het werkplezier. De ideeën moeten van de werkvloer komen.’’

Materieel moeten de posten overigens niets verwachten. ,,Ik komt niet met een cadeau met een strik er omheen, geschrapte wagens komen niet terug.’’ Tegelijk geeft hij aan dat het met minder geld dan nu beschikbaar is niet gaat. De bodem is bereikt.

Veiligheid

Maar ook na de bezuinigingen die de brandweer te verduren heeft gehad, is de veiligheid verzekerd, zegt Van der Zwan - 50 jaar, sinds 1988 bij de brandweer, sedert 2009 als regionaal commandant. Desgevraagd loopt de commandant een rijtje gegevens langs. Vier redvoertuigen (hoogwerkers) zijn voor deze regio genoeg (,,Het zou met drie kunnen, maar dan vallen er soms gaten.’’). Ja, er is genoeg opgeleid peroneel om altijd met de tweemans TS2 te kunnen uitrukken. Ja, er is altijd genoeg opgeleid personeel paraat om achter elke TS2 een volledig bemande (vier mensen) tankautospuit aan te sturen. En nogmaals ja, er is altijd voldoende opgeleid personeel om zonodig een redvoertuig de weg op te sturen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.