Inbreien in het Oude Dorp van Huizen

Eddie de Paepe
Huizen

Plannen voor de bouw van in totaal circa zeventig woningen in het Oude Dorp van Huizen zijn in verschillende stadia van ontwikkeling. In sommige gevallen gaat al bijna de schop in de grond; rond andere plannen is het al een tijd erg stil. Hoe staat het ermee en wat moet ervoor plat?

Wonen in het sfeervolle Oude Dorp is niet zo populair als wel wordt gedacht. Dat is tenminste de stelling van de stichting tot Behoud van het Oude Dorp Huizen.

De ’Vrienden’ wijzen op een rijtje bouwplannen, die maar niet van de grond komen. Zij willen weten hoe dat komt.

Is de historische kern met zijn smalle straatjes en monumentale panden niet aantrekkelijk om in te wonen? Zijn de geplande woningen te duur, te klein of niet karakteristiek genoeg? Wordt op de verkeerde doelgroep gemikt?

,,Niet bouwen betekent leegstand’’, aldus de Vrienden. ,,Lege plekken in het dorp maken het niet aantrekkelijker. Kan dit niet voorkomen worden?’’ Aan de andere kant worden (ingrijpende) plannen - die niet passen bij ’karakter, maat en schaal’ van de oude kern - met argusogen gevolgd.

Frustrerend

Stibod-voorzitter Nienke de Wit plaatst kritische kanttekeningen aan het adres van de projectontwikkelaars en de gemeente.

,,Het is vaak groter, groter, groter. Plannen worden ook eindeloos gewijzigd. En als ze dan in de inspraak komen, is het al te laat. Dan moet je heel hard werken om ze alsnog aangepast te krijgen. Dat is erg frustrerend,’’ aldus De Wit.

Haar stichting roept de gemeente op om met een ’heel duidelijke visie’ op het oude dorp te komen. ,,In het bouwbesluit staat bijvoorbeeld dat er tot tien meter hoog gebouwd mag worden. Wij willen dat dat voor het oude dorp naar beneden wordt bijgesteld, naar zeven meter.’’

Monumenten

Op aandringen van de Stibod heeft de gemeente toegezegd het monumentenbeleid aan te passen. Dit om problemen zoals die rond Schipperstraat 5-7 te voorkomen. Huizen moet - net als Laren - een lijst met karakteristieke panden aanleggen, en die op één lijn stellen met de monumenten van Rijk en gemeente. Verder wordt gepleit voor het aanwijzen van beschermde gebieden.

Terug naar de woningbouw in het oude dorp.

Procedures

Van stagnatie is geen sprake, reageert een woordvoerder van de gemeente. ,,Dat er geen belangstelling zou zijn, dat is absoluut niet aan de orde. Er liggen diverse plannen, die allemaal in een verschillende procesfase zitten. Dat procedures tijd kosten is normaal. Soms moet het bestemmingsplan worden aangepast of is er discussie in de gemeenteraad. Snelheid is belangrijk, maar wat de gemeente betreft ondergeschikt aan correctheid.’’ De woordvoerder benadrukt verder dat het bij sommige projecten de eigenaar is die ervoor kiest om (nog) niet te gaan bouwen. ,,Wij zijn slechts faciliterend voor wat betreft de ruimtelijke procedure.’’

Nu de bouw weer aantrekt, is het goed om de plannen eens op een rij te zetten. Grootschalig zijn ze geen van alle. Het gaat uitsluitend om zogeheten ’inbrei-locaties’. Kleinschalige nieuwbouw in een oude school of in de plek van garageboxen, een kaaspakhuis of een supermarkt.

1. Schoemanterrein

Eigenaren Hardeman en Duits willen de voormalige garage van Hans Schoeman aan de Plaveenseweg 2 (hoek Lindenlaan) slopen om plaats te maken voor tien eengezinswoningen. Als het meezit verleent de gemeente nog dit jaar (definitief) de benodigde vergunning. Het eerdere plan voor 25 koopappartementen is een gepasseerd station. Na ruim dertien jaar leegstand, verloedering, vandalisme en plannen maken, kan er dan op deze locatie aan de rand van het oude dorp gebouwd worden.

2. KWS-terrein

De sloop van de voormalige Koningin Wilhelminaschool aan de Koningin Wilhelminastraat is na veel protesten afgewend. Het Huizer bouwbedrijf Slokker wil nu op deze plek veertien huurwoningen voor 55-plussers realiseren. De ene helft in het te renoveren historische pand, de andere helft als nieuwbouw op het terrein. De bouw gaat vermoedelijk medio 2016 van start.

3. Winkelpand De Lange

Er ligt sinds 2011 een plan voor de verbouw van het voormalige winkelpand van De Lange (textiel- en interieurverzorging) in de Havenstraat (hoek Havenstraat) tot drie atelierwoningen, vijf appartementen en een winkel. Eerder was er een plan voor drie appartementen en een winkel. De gemeente meldt dat eind 2013 een schetsplan is besproken, maar dat het tot nu toe niet tot een concreet plan is gekomen. ’Dit hangt af van de initiatiefnemer. De gemeente heeft geen rol in dit project.’

4. Snookercentrum

De eigenaars (de gebroeders Spilt) willen het voormalige bedrijfsgebouw (snookercentrum, sportschool, loods, bedrijfswoning) aan de Keucheniusstraat 29-31 slopen. Ervoor in de plaats moet een blokje met acht huurappartementen (maar liever tien) in de vrije sector komen. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn in december vorig jaar aan omwonenden gepresenteerd. Inc. Architects werkt momenteel aan een nieuwe presentatie, meldt de gemeente.’ Afhankelijk van de reacties kan de procedure worden gestart. Welke dat wordt hangt af van het aantal woningen.’

5. Visser en Bunschoten

Overwegend positieve reacties waren er in april van dit jaar tijdens een informatiebijeenkomst over de bouwplannen voor Schoolstraat 13. Na een als te fors afgeserveerd eerder plan wil bouwbedrijf Visser en Bunschoten zijn oude onderkomen vervangen door maximaal vier koopwoningen. Prijsklasse: 350.000 a 375.000 euro. De bestemming van de locatie moet nog wel worden gewijzigd van bedrijfsterrein in wonen. Als alles volgens plan verloopt komt de vergunning dit jaar rond en kan er begin 2016 worden gestart met de bouw.

6. Koningin Julianastraat 32 a-b

Plannen voor de bouw van vier of vijf ’patio-achtige’ woningen of twee geschakelde panden op de plek van een oude boerderij met kalverenstal aan de Julianastraat 32 a-b zijn tot nu toe niet gerealiseerd. Eigenaar is Johan Westland, directeur van het Huizer bouwbedrijf Vreeswijk & Koebrugge. ’De ontwikkelaar bereidt een alternatief plan voor, waarmee het eerdere plan voor vier woningen niet uitgevoerd lijkt te worden’, aldus de gemeente.

7. Supermarkt Moll

Bij de gemeente is een plan ingediend voor de bouw van drie vrijstaande woningen op het terrein van de voormalige supermarkt van Gerard Moll aan de Koningin Julianastraat 37/39. Als er van de kant van potentiële kopers voldoende animo is, dan klopt de ontwikkelaar bij de gemeente aan voor een omgevingsvergunning (voor het afwijken van het bestemmingsplan).

De gemeente is bereid hieraan mee te werken. Belanghebbenden kunnen vervolgens nog ’zienswijzen’ (bezwaren) indienen.

8. Melkweg 7a

De gemeente heeft vergunning verleend voor de bouw van een woning op het perceel Melkweg 7a (hoek Taandersstraat). Het huis komt in de plaats van een rijtje oude garageboxen.

9. Keu-gat

De gemeente koopt voor vijf miljoen euro het al jaren braakliggende terrein aan de Keucheniusstraat (18-20) van projectontwikkelaar Foruminvest. Op het terrein komen in ieder geval woningen. Hoeveel en in welke vorm, dat is nog niet bekend. De Huizer projectontwikkelaar Gert Jan Visser heeft bij de gemeente al schetsen ingediend voor de bouw van achttien appartementen óf tien 'grondgebonden' woningen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.