Groen licht ontwikkeling Keucheniushof Huizen

Michel van den Bergh
Huizen

Felicitaties en complimenten voor wethouder Marlous Verbeek tijdens de raadsvergadering van de gemeente Huizen. Donderdagavond gaf de gemeenteraad groen licht voor de herontwikkeling van het westelijke deel van de Keucheniusstraat.

„Dit is een historisch moment voor Huizen”, zei Verbeek over het besluit. Hiermee komt een eind aan 23 jaar getouwtrek rond het braakliggende terrein in het hart van Huizen. Diverse plannen passeerden de revue, maar geen enkel plan haalde het. Te ambitieus of niet passend bij de maat en schaal van Huizen.

Door de grond van projectontwikkelaar Foruminvest te kopen en de samenwerkingsovereenkomst met bouwmaatschappij Visser op te zeggen, speelde de gemeente haar handen vrij. Sindsdien zit het college weer aan de knoppen. Een juridisch geschil met Visser, die strategische grond aan de oostzijde van de Keucheniusstraat bezit, lijkt te worden voorkomen nu Visser de kans is geboden het Keucheniushof aan de westzijde te ontwikkelen. Hij moet dan wel een ’marktconform’ voorstel neerleggen.

Het ’Keu-gat’ kan nu dus worden ontwikkeld. Er ligt een plan voor het Keucheniushof. Dit plan wordt breed gedragen. De afgelopen periode is uitvoerig overleg geweest met betrokkenen, die zich hebben verenigd in de participatiegroep. Na intensief overleg zijn gemeente en participanten het niet alleen eens geworden over hoe de westzijde Keucheniusstraat wordt ontwikkeld tot Keu-hart; ook is een ’Termijnagenda’ opgesteld waarin breder wordt gekeken. Eén van de onderdelen van die agenda, de reconstructie van de Naarderstraat, leidde tot veel ongerustheid van omwonenden. De VVD kwam daarom met een amendement waarin wordt benadrukt dat onderdelen uit de Termijnagenda eerst voor besluitvorming langs het college en de gemeenteraad moeten. Hiervoor kregen de liberalen brede steun.

Het CDA pleitte met een motie voor een koppeling tussen het resultaat de ontwikkeling van het Keucheniushof (de westzijde) en die van de toekomstige herontwikkeling van de oostzijde. Een tekort aan de westzijde moet financieel worden gecompenseerd met de opbrengst van de oostzijde, zo stelde CDA-raadslid Daniëlle van Deutekom.

Het CDA kreeg hierbij steun van D66, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks, waarmee een meerderheid werd gehaald. Hiermee was de laatste hobbel voor de herontwikkeling genomen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.