’Renovatie Rosa Spier Huis voor 10 miljoen’

Het comité met bestuursleden Rolf Knap (bewoner Rosa Spier Huis), Jack de Lange en Gijs Vorstman.

Het comité met bestuursleden Rolf Knap (bewoner Rosa Spier Huis), Jack de Lange en Gijs Vorstman.© foto holland media combinatie

Edward de Vries Lentsch
Laren

Als het onverhoopt tot nieuwbouw van het Rosa Spier Huis komt aan de Hector Treublaan in Laren, mag het niet meer die naam dragen. De opzet van het beoogde nieuwbouwproject, met veel appartementen, zware zorg en een apart cultuurgebouw, is daarvoor te ver verwijderd van het gedachtegoed van harpiste Rosa Spier.

Dat stelt ’Comité Rosa Spier Huis verhuizen en slopen?! NEE!’ dat maandagavond officieel werd opgericht in het Larense Brinkhuis. Er waren ruim veertig belangstellenden, onder wie Larense raadsleden. De actiegroep is voor renovatie van het tehuis voor bejaarde kunstenaars en wetenschappers aan de Esseboom. In plaats van de geplande verhuizing naar nieuwbouw ver weg van het Larense centrum.

Het comité met bestuursleden Rolf Knap (bewoner Rosa Spier Huis), Jack de Lange en Gijs Vorstman wordt ondergebracht bij de al bestaande Stichting Behoud Erfgoed Rosa Spier.

,,Rosa Spier heeft nooit bedoeld een verpleeghuis op te richten, wel een ’verzorgingshuis’. Zware zorg was nooit voorzien’’, vertelt Gijs Vorstman. Splitsing in drie delen is volgens hem in strijd met de geïntegreerde opzet van het bestaande Rosa Spier Huis. Het comité is voor renovatie en uitbreiding van het huidige gebouw dat totaal niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Dat zou wel lukken door een uitbreiding en een extra verdieping. Kosten worden geschat op 10 miljoen euro. Vorstman: ,,Er zijn speciale fondsen voor aan te boren (Prins Bernhardfonds) en de Triodos Bank.’’ Het comité pleit voor afkoppeling van de verpleeghuiszorg. Die zou beter aan Larense zorgcentra De Stichtse Hof en Theodotion kunnen worden overgelaten.

Niet alles wordt door de zaal voor zoete koek geslikt. Zo is er nu al sprake van verkeersoverlast. ,,Ik weet zeker dat omwonenden zich daarom zullen verzetten tegen een vergroting van het Rosa Spier Huis op de huidige locatie’’, aldus een Laarder in de zaal. Ook de genoemde verdieping erop zou in de villabuurt niet goed vallen.

De grote vraag voor de zaal is waarom nieuwbouw per se wordt nagestreefd door het bestuur van het Rosa Spier Huis. Er worden vermoedens van commerciële belangen uitgesproken. En ook dat er straks onmogelijk alleen nog kunstenaars en wetenschappers komen te wonen. Daarvoor zijn de appartementen veel te duur, is daarbij de gedachte. Het terrein van het huidige Rosa Spier Huis is gekocht door projectontwikkelaar Slokker. Die kan daar na sloop 6 tot 8 villa’s kwijt. De grondopbrengst wordt gebruikt voor de nieuwbouw aan de Hector Treublaan.

Open Brief

Omdat het verhuisproject al in een vergevorderd stadium is, wordt vooral een beroep gedaan op de inwoners van Laren, het gemeentebestuur en het bestuur van het Rosa Spier Huis. Daarvoor zal een open brief worden opgesteld. Of die dan wel even eerst langs de mensen kan worden gestuurd die hun e-mailadres hebben achtergelaten. ,,Voordat die open brief wordt verstuurd is het handig om die nog langs ons te sturen. De voordracht was een beetje aan de wollige kant. De open brief moet gerichter en zakelijker.’’ Dat de huidige bewoners weinig voelen voor verhuizing vinden mensen in de zaal geen goed argument, dat oude mensen niet op verkassen zitten te wachten, is logisch.

Burgemeester

Ook de positie van burgemeester Elbert Roest komt ter sprake. Als collegelid zal hij over de bouwvergunning moeten beslissen. Maar Roest staat, net onder Wim Pijbes, op de lange lijst met prominenten die het ’Comité van Aanbeveling’ van de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis vormen.

In een reactie meldt burgemeester Roest: ,,Het zou kunnen dateren uit de tijd dat er sprake was van nieuwbouw op de plek van het Rosa Spier Huis. Ik ga dat rustig bekijken. De burgemeester hoort niet in een controversieel dossier thuis.’’

Vanuit de zaal komt de suggestie om de nieuwbouwkwestie via deelnemers aan de inwonertop L100 (zaterdag) onder de aandacht te brengen van de Larense samenleving. Het comité wil daarom in contact komen met deelnemers aan de L100.

Reactie Rosa Spier Huis

Het Rosa Spier Huis reageert desgevraagd op enkele punten van het comité.

’Renovatie als optie is uitgebreid onderzocht en niet haalbaar gebleken, zowel om bouwkundige als financiële redenen. Het huidige gebouw is afgekeurd en zou volledig herbouwd moeten worden. In het verleden is gekeken of terrein vergroot kon worden (aankoop terrein tennisbaan) dat is niet gelukt. Renovatie met een extra verdieping is ook onderzocht, directe omwonenden waren hier tegen.

Het Rosa Spier Huis is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. De doelstelling van het Rosa Spier Huis (zoals geformuleerd in de statuten): ”Huisvesting en zorg en diensten te verschaffen aan kunstenaars en wetenschappers, bij voorkeur met een sterke verankering in de wereld van kunst en cultuur.” Het Rosa Spier Huis heeft – ook in de nieuwbouw -een toelatingscommissie. Nieuwe aanvragen om huisvesting worden getoetst; men moet kunstenaar of wetenschapper zijn.

Om als stichting financieel het hoofd boven water te houden is een bepaalde omvang nodig. Daarom zal op de nieuwe locatie het aantal zorgappartementen uitgebreid worden van 70 naar ca. 135.

Wij hebben 290 mensen op de wachtlijst staan die aangeven graag op de nieuwe locatie bij het Rosa Spier Huis te komen wonen. Het Rosa Spier Huis heeft een zogenaamde WTZI toelating (Wet Toelating zorginstellingen) en is dus sinds jaar en dag een zorginstelling. We bieden levensloop bestendige ondersteuning: een bewoner kan hier wonen met een lichte zorgvraag en óók met een zwaardere zorgbehoefte. Op dit moment wonen in het huis ook bewoners met dementie. Wij willen ook deze bewoners de ondersteuning en zorg blijven bieden die zij nodig hebben.

Mensen met dementie hebben bijvoorbeeld vaak behoefte om te lopen. Op de nieuwe locatie kunnen we dat beter faciliteren, met een speciale afdeling, afgeschermde tuinen en de toepassing van domotica. Door de vergrijzing van de samenleving neemt het aantal mensen met dementie toe (boven de 90 is er een kans van 40%). En die ziekte maakt geen onderscheid naar beroep; ook kunstenaars en wetenschappers kunnen dement raken.

Er vinden op dit moment verkennende gesprekken plaats met de welstandscommissie. Wij hebben nog geen formeel ontwerp ingediend, dus van ‘afkeuring’ is geen sprake. Wat we tijdens onze gesprekken met de welstandscommissie in ieder geval wel hebben gedeeld, is de visie op het nieuwe Rosa Spier Huis: Een culturele ontmoetingsplek voor kunstliefhebbers en kunstbeoefenaars. Een huis waarin gewoond en gewerkt, geleefd en beleefd wordt. Voor bewoners een plek met volop mogelijkheden om te creëren, waar zij met onze ondersteuning het leven kunnen blijven leiden dat zij gewend zijn. Een plek waar bezoekers alle ruimte hebben om te genieten van bijzondere kunstuitingen en jonge talenten en oudere kunstenaars gelegenheid vinden om elkaar te inspireren en samen te werken. Een geintegreerd geheel, waarin kunst, wonen en zorg op een natuurlijke wijze samenkomen.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.