’Ambtsmisbruik, corruptie, uitlokking’

Joost Reijndersj.reijnders@hollandmediacombinatie.nl
Soest

De familie Bongers uit Soest heeft het helemaal gehad met de gemeente in de strijd om de status van hun woning, en heeft bij de hoofdofficier van justitie aangifte gedaan tegen het college van b en w en zes ambtenaren van de gemeente.

De aangifte liegt er niet om: Bongers beticht het college en de ambtenaren van (ambtelijke) corruptie, schenden ambtseed, valsheid in geschrifte, aanzet tot het plegen van een misdrijf, chantage, smaad en laster en deelname aan een criminele organisatie.

Bongers en zijn vrouw voelen zich de afgelopen vier jaar stelselmatig genegeerd en tegengewerkt door de gemeente in hun geschil over hun woning op industrieterrein De Grachten aan de Nijiverheidsweg nummer 6.

Misdrijf

Uit de aangifte: ,,Feiten worden verdraaid en de gemeenteraad niet, foutief of onvolledig geïnformeerd. Vragen van kritische raadsleden niet beantwoord en onze WOB verzoeken afgewezen. De burgemeester weigert een integriteitsonderzoek terwijl wij hem en de rest van het college de bewijzen hebben geleverd van cliëntisme en onbehoorlijk bestuur. Door hier geen actie op te ondernemen schenden zij hun ambtseed en maken zich medeplichtig aan een misdrijf. Onderzoeksrapporten worden aangemerkt als interne beleidsstukken zodat ze niet openbaar hoeven te worden gemaakt en een voor ons belangrijk rapport is plotseling onvindbaar waarmee ook de archiefwet wordt overtreden. De lokale ombudsman weigert tot twee maal toe een onderzoek. Het college weigert openheid en de gemeenteraad (meerderheid van collegepartijen) kijkt de andere kant op en volgt de aanwijzingen van het college.’’

Chantage

Verder zeggen ze door een voormalig wethouder te zijn gechanteerd om valsheid in geschrifte te plegen. Het college weigerde daar volgens Bongers actie op te ondernemen, wat het college in zijn ogen medeplichtig maakt aan een misdrijf.

Bongers en zijn partner verzoeken de hoofdofficier van justitie de zaak in behandeling te nemen.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.