Bouwen op de Noordschil is lang niet zeker

Joost Reijnders
Baarn

De plannen bestaan al jaren, sinds 2010 is er zelfs een samenwerkingsovereenkomst met een projectontwikkelaar. Maar het is lang niet zeker of er ooit een nieuwe wijk gebouwd wordt op de Noordschil in Baarn. Reden: fijnstof. En herrie, dat ook.

Op de Noordschil, de strook groen langs de A1 in Baarn Noord, is plaats voor rond de driehonderd woningen. Wat de gemeente betreft vooral betaalbare woningen, in de sociale sector of in de prijsklasse net daarboven. Zowel huur- als koopwoningen. De helft van de grond is van W&F Investments, van de Gooise zakenman Frits Kroymans. De andere helft is van de gemeente.

Bouwen op de Noordschil zou Baarn heel goed uitkomen, gezien de grote behoefte aan betaalbare woningen in de gemeente. Om (verdere) krimp en vergrijzing van de bevolking te voorkomen is het hard nodig dat er betaalbare woningen komen voor jonge gezinnen.

In de gemeenteraad, waar uiteindelijk de beslissing valt, zijn de meningen verdeeld. Zo is de BOP van Kees Koudstaal mordicus tegen, is de VVD voor woningbouw, ziet Tinus Snyders van de eenmanslijst LTS mooie vergezichten van een groene buffer langs de hele Noordschil, inclusief sportvelden, twijfelt de PvdA, en denkt D66 hardop aan een uitruil van grond en bestemming, zodat elders in de gemeente gebouwd kan worden. Waarmee in ieder geval de kwestie van de volksgezondheid is opgelost.

De twijfels zijn niet onterecht, en uit onderzoek moet blijken of het qua gezondheid überhaupt verstandig is om te bouwen langs de A1. Het gaat dan over de luchtkwaliteit en over fijnstof. Het college van b en w stelt de gemeenteraad voor om bij de beoordeling daarvan uit te gaan van de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt, normen die strenger zijn dan de Europese normen. De gemeenteraad zal daar woensdag een uitspraak over moeten doen. En dat onderzoek, dat nog dit jaar afgerond moet zijn, zal cruciaal worden. Geen enkele partij, hoe gespitst op woningbouw ook, zal kunnen instemmen met woningbouw als blijkt dat wonen zo vlak langs de drukke snelweg A1 - die in de nabije toekomst verbreed gaat worden tot acht rijstroken - slecht is voor de gezondheid.

Zorgen zijn er in de gemeenteraad ook over de financiële gevolgen van het eventueel afblazen van bouwen op de Noordschil. Met W&F Investments zijn immers afspraken gemaakt. En de gemeente heeft al een paar stevige financiële kluiven op zijn bord liggen, zoals verplaatsing van het gasontvangstation naar de Noordschil, aan de rand van het bedrijventerrein. Verantwoordelijk wethouder Erwin Jansma (VVD) kon daar de gemeenteraad over geruststellen: de gevolgen van het eventuele schrappen van de Noordschil als bouwlocatie zijn te overzien.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.