Baarn wil af van het kleine blauwe papierkratje

Joost Reijnders
Baarn

Vuilnis bestaat niet meer. Grondstoffen wel: de berekening is even eenvoudig als helder: uit ervaring blijkt dat een kwart van het afval dat een gezin produceert, bestaat uit restafval, alleen goed om te storten of te verbranden. Dus is er 75 procent van het huisafval dat te recyclen is. En dat is precies wat Baarn wil bereiken.

Voor wethouder Jan Baerends is het klip en klaar: de veertig procent van het huishoudelijk afval die nu in Baarn ingezameld wordt, is te weinig. Dat moet omhoog naar, als het even kan, driekwart.

,,En het kan ook goedkoper", meent Baerends. Maar dan moet de burger wel meewerken om die ambitie waar te maken.

,,De grijze kliko die we nu nog hebben, wordt een PMD-kliko. Daarin kunnen dan plastic, metaal en drankkartonnen worden gegooid. Die halen we om de twee weken op. De GFT-kliko blijft, en het restafval wordt eens in de vier weken opgehaald."

Omdat dat restafval behoorlijk kan gaan stinken, zeker als het warm is, kunnen inwoners dat ook weggooien in ondergrondse containers in de buurt. Voor hoogbouw geldt dat sowieso.

Winst

De ’winst’ meent Baerends te kunnen behalen bij het ophalen van oud papier. Het blauwe kratje dat nu nog wekelijks wordt opgehaald, gaat als het aan hem ligt verdwijnen.

Baerends: ,,Daarop kunnen we flink besparen. In zo’n kratje kan maar acht kilo papier en die zitten zo vol. Bovendien zijn ze wat arbo-regels betreft op het randje. We halen ze nu eens per week op. Veertig procent van de huishoudens in onze gemeente heeft al een blauwe container voor papier. Het idee is dat we het oud papier nog maar eens in de vier weken gaan ophalen. Dat kan als iedereen een blauwe container heeft.’’

Pilots

De besparing die het nieuwe systeem van inzamelen oplevert komt direct ten goede van de burger, omdat het afval in Baarn budgetneutraal worden opgehaald.

Baerends wil zijn grondstoffenplan dit najaar aanbieden aan de gemeenteraad. Afhankelijk van de resultaten van de pilots die afvalinzamelaar RMN in Soest en Zeist doet, wil het college per 1 april volgend jaar beginnen met het inzamelen volgens de nieuwe methode.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.