Nieuwe Rosa Spier Huis ook cultuurcentrum

Een schets van het cultuurgebouw bij het nieuwe Rosa Spier Huis.© impressie Chico Leufkens EGM architecten

Edward de Vries Lentsch
Laren

,,We willen in het nieuwe Rosa Spier Huis een culturele ontmoetingsplaats zijn. De deur naar buiten openzetten. Om bewoners samen met de buitenwereld een podium te geven’’, vertelt directeur/bestuurder Karin Annaert. Een cultureel pallet met voorstellingen, concerten, exposities, workshops en lezingen.

Het Rosa Spier Huis aan de Hector Treublaan in Laren zal bestaan uit verschillende gebouwen die om een binnentuin met vijver worden aangelegd. Het centrale gebouw krijgt culturele voorzieningen, waaronder een theater/concertzaal voor 150 bezoekers en een expositieruimte. Aan dit cultuurgebouw is het verpleeghuisdeel met 45 zorgwoningen verbonden.

Appartementen

Aan de overzijde van de vijver zijn in twee gebouwen van vier verdiepingen circa 85 (zorg)appartementen gepland. Het betekent bijna een verdubbeling van het tehuis voor kunstenaars en wetenschappers. Het 40 jaar oude onderkomen aan de Esseboom telt nu 70 bewoners. ,,Er staan 290 mensen op de wachtlijst voor een woning in het nieuwe Rosa Spier Huis.’’ De schaalgrootte is geen kwestie van luxe. Het Rosa Spier Huis is een stichting zonder winstoogmerk. ,,Alleen al om 24 uur per dag het hele jaar open te zijn, heb je ruim vijf medewerkers nodig zodat er elk uur iemand aanwezig is.’’

,,Ons concept is altijd een woon-, werk-, zorg- en leefgemeenschap geweest waar mensen kunst bedrijven en delen. Dat zal zo blijven. Op de nieuwe locatie willen we de cultuur en cultuurbeoefening centraal stellen. We krijgen straks ’jongere’ bewoners. Je komt er misschien al op je 65ste, in levensloopbestendige seniorenappartementen, nog steeds geballoteerd.’’ Het nieuwe Rosa Spier Huis is niet alleen voor kunstenaars en wetenschappers maar ook voor personen die kunstenaars bij hun beroep hebben ondersteund. Zoals een museumdirecteur, een galeriehouder of uitgever. Een toelatingscommissie bepaalt of een geïnteresseerde bewoner tot de doelgroep behoort.

Dementie

Het culturele deel van het Rosa Spier Huis is verbonden met beide etages van het verpleeghuisdeel voor 46 mensen die intensieve zorg nodig hebben, onder wie 20 mannen en vrouwen met dementie. Een van de argumenten tijdens de oprichtingsvergadering van het comité tegen sloop en nieuwbouw van het Rosa Spier Huis was, dat renovatie en uitbreiding op de huidige locatie mogelijk is, maar dan zonder verpleeghuisfunctie. Die zorg zou aan verpleeghuis De Stichtse Hof overgelaten kunnen worden. Karin Anneart wijst dat idee resoluut van de hand. ,,Nogmaals, wij zijn een woon-, werk-, zorg- en leefgemeenschap. Ook als mensen gaan lijden aan dementie. Bovendien, ze wonen er al! Die mensen sturen we niet weg. Van de huidige 70 bewoners zitten er 50 in de zorgzwaarte 4,5,6 categorie. Mensen worden steeds ouder en de kans op dementie groter.’’

Afgeschermd

De mensen met dementie wonen straks op de begane grond. Alle appartementen hebben een eigen badkamer. De verpleegzorg wordt ondersteund met moderne technologie. ,,Deze bewoners krijgen bovendien een afgeschermd deel van de tuin. Ze kunnen dus ook naar buiten toe, zonder gevaar dat ze gaan dwalen.’’ De theater- en concertzaal voor 150 bezoekers telt twee niveaus, dus met balkon. Bewoners met rolstoelen en bezoekers van bijvoorbeeld De Stichtse Hof kunnen daar ook makkelijk komen. Er is rekening gehouden met extra ruimte voor 20 mensen die zich via rolstoelen of rollators verplaatsen.

Studenten

Het cultuurgebouw omvat een foyer met een galerie, een café, bibliotheek, kunstateliers, muziekstudio’s, een expositieruimte en een beeldentuin. ,,We zijn van plan veel meer projecten en activiteiten met de buitenwereld te doen, met lokale mensen, met studenten. We geven bewoners die dat willen een podium en de gelegenheid om hun kennis en ervaring over te dragen.’’ Het cultuurgebouw telt 10 privéateliers van 25 vierkante meter, voor het licht gericht op het noorden. En 10 privéstudio’s van 25 vierkante meter aan de kant van de binnentuin.

Kiezen

De huidige bewoners krijgen de eerste keus bij de verhuizing in 2018. ,,Mensen die het langste in het huis wonen, mogen het eerst kiezen. Daarna nodigen we mensen op de wachtlijst uit. Bewoners met een zorgindicatie zijn gebonden aan het zorggebouw.’’ De huurwoningen in de twee appartementencomplexen zijn 50 tot 120 vierkante meter groot, met minimaal een woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. ,,Wie nu in een kamer van 16 vierkante meter zit en bij wijze van spreken naar 100 vierkante meter wil, moet bijbetalen. Maar anders is het een gelijkwaardige overstap.’’ Huurprijzen staan nog niet vast.

Aan de zijde van de A1 bevinden zich geen woningen, wel kantoren en onder andere opslagruimten, vergaderkamers. Parkeren op het circa drie hectare grote terrein is bovengronds en zoveel mogelijk tussen de bomen. In totaal ongeveer 100 parkeerplaatsen.

5,3 miljoen

Het Rosa Spier Huis zoekt voor het cultuurgebouw sponsors. Van de benodigde 5,3 miljoen euro is 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Anna Stibbe Stichting. ,,De theater- en concertzaal zal haar naam dragen. Over de fondsenwerving ben ik optimistisch.’’ Er zijn allerlei mogelijkheden, zie www.rosaspierhuis.nl onder nieuwbouw. Van een bankje in de tuin tot de bibliotheekruimte. ,,Wat Singer is gelukt, moet ons ook lukken.’’

Rolstoelbus

Karin Annaert hoopt dat de sponsoracties zo goed verlopen dat er geld is voor een rolstoelbus. Onder andere van belang vanwege de decentrale ligging. ,,Het is inderdaad verder weg van het centrum. Maar we worden de toekomstige buren van De Stichtse Hof waar 180 mensen wonen. En de Hector Treublaan was de beste locatie die we in Laren konden vinden. Onze bewoners zien op tegen de verhuizing, dat begrijp ik. Maar iedereen snapt ook dat het uiteindelijk beter wordt met nieuwbouw.’’

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst in het Rosa Spier Huis (Esseboom 2) start dinsdag 27 september om 19.15 uur met een korte presentatie in de theater- en concertzaal. Daarna kunnen aanwezigen een informatiemarkt bezoeken. Deze informatiemarkt bestaat uit verschillende tafels waar thematisch informatie wordt gepresenteerd. Ook zijn er specialisten aanwezig die vragen kunnen beantwoorden en toelichting geven. De informatiemarkt duurt tot 21.00 uur, daarna is er tot 22.00 uur gelegenheid tot napraten. Tijdens de centrale presentatie krijgen bezoekers het definitieve functioneel ontwerp van het nieuwe gebouw te zien. De informatiemarkt biedt informatie over uiteenlopende onderwerpen: groen en verkeer, bouw en sloop, de globale realisatieplanning en uiteraard de woningen, zorg- en culturele voorzieningen van het nieuwe gebouw. Gedetailleerde tekeningen van de gevels en informatie over de uitvoering en planning van bouwwerkzaamheden volgen later.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.