Begroting Hilversum onder de loep

Valentijn Bartels
Hilversum

De Hilversumse gemeenteraad heeft voor het eerst uitgebreid kunnen schieten op de begroting voor het jaar 2017.

Wethouder Wimar Jaeger (financiën) noemt de toekomstige kosten van het stationsgebied nog onmogelijk te schatten. „Als het vijftig miljoen zou kosten wordt dat bedrag bovendien over vijftig jaar afgeschreven. Dan zouden we ieder jaar een miljoen met rente moeten betalen.” Bovendien vertelde Jaeger tot 2020 een bedrag van zes miljoen euro te besparen. Volgens de wethouder wordt er ook hard gewerkt aan het aantrekkelijker maken van Hilversum. Zo moet de Kerkbrink mooiere verlichting en een mediacafé krijgen. Het veelbesproken buurtenbeleid wordt verscherpt, belooft Jaeger. „Het kan niet zo zijn dat we mensen iets beloven en vervolgens niet leveren.” De afvalstoffenheffing wordt drie procent hoger. „De belasting was niet dekkend.” Bovendien was er kritiek op het ’dure’ Dudokconcert. De wethouder erkende de overschrijding en zegt toe een volgende editie goedkoper te organiseren. Jaeger had nog een mededeling voor poppodium De Vorstin: „Ze moeten zelfstandig op zoek naar middelen, een oplossing komt niet uit liquide middelen van de gemeente.”

Wethouder Eric van der Want kreeg onder meer de vraag hoe om te gaan met de mogelijke komst van nieuwe asielzoekers. „We weten inmiddels heel goed hoe we de komst van nieuwe asielzoekers op zouden kunnen pakken.” Ook de crisisdienst van probleemhuishoudens kwam aan de orde. „Als er nog faciliteiten ontbreken komt er nog een begrotingswijziging.”

Wethouder Arjo Klamer kreeg wederom vragen over ontbrekende cijfers over het Sociaal Plein. Nog altijd wacht de raad op het functioneren van de dienst die onder andere werkloze Hilversummers weer aan de slag moet helpen. Bovendien moet Klamer spoedig een plan presenteren wat hij met geld voor kinderen die leven onder de armoedegrens gaat doen. „Ik wacht nog op de voorwaarden en de hoogte van het bedrag”, aldus Klamer. Volgens Nelleke Degenhart (PvdA) geen reden om plannen maken uit te stellen. Bovendien roept de VVD de wethouder op noodlijdende ZZP’ers te sponsoren om een opleiding te kunnen volgen. „Investeren zodat ze daarna meer kunnen verdienen”, aldus Haitske van de Linde (VVD).

Wethouder Floris Voorink vertelde naar aanleiding van vragen van D66 met Hunkemöller aan de Liebergerweg op zoek te willen naar een plek waar wijkbewoners geen last hebben van de vrachtwagens. „Dat is toch een zaak van Hunkemöller, maar wij willen best met ze kijken.”

Wethouder Nicolien van Vroonhoven is in gesprek met bewoners van woonwagencentrum de Egelshoek over de opknapbeurt van het park. „Ik heb hoop, maar we zijn er nog niet uit.”

Tot slot ging burgemeester Pieter Broertjes nog in op het verlies van acht ton bij de veiligheidsregio. „Het is op te vangen uit reserves, maar we treffen maatregelen en anders moeten we minder zelf doen.” Partijen krijgen in de raadsvergadering nog een kans te debatteren over de begroting.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.