Betaalbaar wonen in Wijdemeren op 1

Ronald Frisart
Wijdemeren

Betaalbaar wonen voor inwoners van de Wijdemeerse dorpen is wat betreft de plaatselijke politiek topprioriteit. Dat bleek dinsdagavond in de raadscommissie maatschappelijke en sociale zaken.

Bijna alle fracties bedoelen met ’betaalbaar’ sociale huur tot 710 euro per maand of sociale koopwoningen die maximaal 180.000 euro mogen kosten. Het voorstel om die grens op te hogen naar 210.000 euro werd afgeschoten. In de Wijdemeerse reactie op de ontwerp-regionale woonvisie moet wat de raadscommissie betreft staan dat 180.000 euro toch echt de grens is.

Sieta Vermeulen (VVD) bleef zich daartegen verzetten net als tegen de doelstelling dat 33 procent van de nieuwbouw sociaal moet zijn. Het is volgens haar niet realistisch te denken dat voor maximaal 180.000 euro sociale koopwoningen kunnen worden gebouwd. ,,Tenzij complexen zes verdiepingen hoog zijn.’’ Wethouder Betske van Henten (volkshuisvesting) beloofde de 180.000 eurogrens in de gemeentelijke reactie op te nemen, aangezien bijna alle fracties dat willen. Wel gaf ze aan dat in dit verband ook op de gemeenteraad een verantwoordelijkheid rust. Die moet bouwen voor maximaal 180.000 euro mogelijk helpen maken via onder meer de grondprijs en toegestane bouwhoogte.

De VVD kreeg van diverse kanten wel steun voor de klacht dat in de regionale woonvisie niet of nauwelijks aandacht wordt besteed aan huisvesting voor jongeren. Ook dat punt zal het college in de reactie verwerken.

Ram Lachman (PvdA/GroenLinks) sprak zijn zorgen uit over het percentage sociale woningbouw in Wijdemeren. Momenteel valt slechts 22 procent van de nieuwbouw in de categorie sociale huur (maximaal 710 euro per maand), terwijl inclusief sociale koop 31 procent wordt bereikt, maar niet de doelstelling van 33 procent. Bij de beantwoording van de meer technische vragen gaf een ambtenaar aan dat het ’een hele opgave’ zal worden die 33 procent te halen.

René Voigt (DorpsBelangen) wees de wethouder op een publicatie in De Gooi- en Eemlander (’Veel meer sociale woningen mogelijk’). Hij vroeg haar die goed te bekijken en waar mogelijk de daarin genoemde feiten te betrekken bij haar gesprekken met woningcorporaties over prestatieafspraken. Die afspraken over onder meer nieuwbouw en duurzaamheid worden later dit jaar gemaakt.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.