Nieuwe ronde in steekspel rond Keugat Huizen

Deze twee pandjes aan de Tuinstraat maakten deel uit van de Keugat-deal tussen gemeente projectontwikkelaar Foruminvest.

Eddie de Paepe
Huizen

Een nieuwe ronde in de jarenlange strijd rond het braakliggende terrein in de Keucheniusstraat (het Keugat) zijn een nieuwe fase. Projectontwikkelaar Gert Jan Visser beschuldigt de gemeente van staatssteun en ernstige fouten. Huizen reageert verbaasd op zijn ’opportunisme’ en slechte geheugen.

Huizen en Foruminvest hebben de samenwerkingovereenkomst (SOK) over de uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum ontbonden. De gemeente heeft het Keugat en twee aangrenzende pandjes aan de Tuinstraat van de ontwikkelaar overgenomen. Visser blijft, als derde betrokkene, met lege handen achter.

De Huizer ondernemer laat het daar niet bij zitten. Via zijn advocaat - mr. D. van Dijk van NautaDutilh - heeft hij schoten voor de boeg afgevuurd. De gemeente had niet het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Onder meer omdat Huizen zelf - door een fout met het bestemmingsplan - schuldig is aan de stagnatie van het winkelproject.

Verder is de deal met Foruminvest is niet alleen strijdig met de SOK maar ook met het ’herenakkoord’ met Visser uit 1992. En, last but not least, Huizen heeft teveel geld voor het Keugat betaald en zich dus schuldig gemaakt aan verboden staatssteun.

Schadeclaim

De ontwikkelaar ’dreigt’ met een schadeclaim én een officiële klacht over het overtreden van het verbod op staatssteun.

Uiteraard wijst het college, gesteund door mr. J. de Groot van huisadvocaat Houthoff Buruma, alle verwijten en beschuldigingen van de hand. Of een rechter gevoelig zal zijn voor Vissers argumenten is natuurlijk de vraag. Maar zover kijkt de ondernemer nog niet. Hij loopt zich warm voor het overleg met wethouder Marlous Verbeek en topambtenaar Gerrit Klompmaker, maandag 7 september. Uiteraard geven de advocaten van beide kampen dan ook acte de présence.

Vissers raadsman heeft inmiddels - via een beroep op de WOB (wet openbaarheid van bestuur) - ervoor gezorgd dat Huizen een drietal taxatierapporten openbaar heeft gemaakt. Dat de gemeente Foruminvest voor 5 miljoen euro heeft uitgekocht, was al bekend. Bij de totstandkoming van dat bedrag vallen vraagtekens te plaatsen, blijkt nu.

Omdat de pandjes aan de Tuinstraat elk zo’n twee vier ton waard zijn, heeft de gemeente dus 4,6 miljoen betaald voor het Keugat en door Foruminvest gemaakte kosten.

Hoogmoed

Specialist Henk Hoogmoed van Twynstra Gudde berekende vorig jaar voor de gemeente wat het al jaren braakliggende terrein aan de Keucheniusstraat nu eigenlijk waard is. Door de toekomstige kosten (van het laatste bouwplan) af te trekken van de te verwachten (huur)opbrengsten komt hij uit op een (residu) grondwaarde die varieert van 1,1 tot 2,5 miljoen. Foruminvest ging aanvankelijk (inclusief de woningen) uit van 6,2 miljoen. Een opmerkelijk verschil.

Het huidige college wil héél graag een dikke punt zetten achter hoofdpijndossier Hoofdwinkelcentrum. Net zoals bij de Botterwerf is de portemonnee getrokken. Volgens Visser en zijn raadsman heeft de gemeente echter in dit geval veel te diep in de buidel getast.

Concurrentie

Geeft een overheid een bedrijf (financiële) steun, maar zijn concurrenten niet, dan kan dat leiden tot oneerlijke concurrentie. Daarom is staatssteun bijna altijd verboden. In dat geval kan de Europese Commissie ingrijpen en moet het bevoordeelde bedrijf de steun terug betalen, inclusief rente.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.