Nieuw ontwerp voor tweerichtings Emmastraat

kan het nieuwe ontwerp de neuzen dezelfde kant op krijgen?© Foto archief Studio Kastermans

Valentijn Bartels
Hilversum

Het omstreden plan om tweerichtingsverkeer in te voeren op de Emmastraat krijgt een vervolg.

Het college van burgemeester en wethouders presenteert na aanpassingen een definitief ontwerp waar de raadscommissie verkeer en beheer woensdagavond advies over geeft. Een positief advies is de laatste mogelijkheid om kans te maken op een subsidie van 747.200 euro, verstrekt door de provincie Noord-Holland. Voorwaarde is dan nog wel dat de gemeente Hilversum de werkzaamheden voor 1 november aanbesteedt.

Het voorlopige ontwerp om automobilisten in twee richtingen over de Emmastraat van en naar het centrum te leiden stuitte onder andere op kritiek van onderzoeksbureau Arcadis. De verkeersveiligheid voor fietsers zou onvoldoende zijn. In een amendement riep de gemeenteraad het college op de verkeersveiligheid te waarborgen, dat parkeerplaatsen maximaal worden benut en dat er inzicht moet worden gegeven in ’verkeersoverlast beperkende maatregelen’.

,,Alle aanbevelingen van Arcadis, om de veiligheid naar behoren te borgen, hebben wij overgenomen’’, schrijft het college. Dat gaat onder andere om de aanbeveling om bredere middengeleiders (minimaal 2,5 meter) op te nemen op de rotonde van het Gooilandplein.

Op het Gooilandplein wordt gezorgd voor groen met goed doorzicht. ,,Bijvoorbeeld klimop of kardinaalsmuts’’, aldus burgemeester en wethouders.

Een oversteekplaats met verkeerslichten ten zuiden van de Nassaulaan is veranderd in een veilige oversteek voor voetgangers ’met attentieverhogende tekens op het wegdek, kanalisatie en bebording’.

Het college moest ook de aansluiting tussen de Emmastraat en de Luitgardeweg uitwerken. ,,We voeren verplichte rijrichtingen in, vanuit de Luitgardeweg alleen rechtsaf en vanuit de Emmastraat niet linksaf de Luitgardeweg in.’’

Het college is van mening dat zij ’op het gebied van verkeersveiligheid hebben voldaan aan het amendement’. ,,Al bestaat een garantie op verkeersveiligheid niet.’’

Parkeren

Arcadis adviseerde ook laad- en losplekken in zuidelijke richting te verplaatsen. Dat is door burgemeester en wethouders overgenomen. ,,En de breedte van het laad- en losvak vergroot’’, melden ze.

Extra parkeerplaatsen aan de Luitgardeweg vervallen. De bezettingsgraad op parkeerplaatsen tijdens winkeltijden in de huidige situatie is de oorzaak. ,,In het noordelijk deel van de Emmastraat is de bezettingsgraad 58%, reden om niet alle vervallen parkeerplaatsen te compenseren.’’

Voor er een definitief ontwerp kwam werd er ook akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit onderzoek van Royal HaskoningDHV blijkt dat de normen niet worden overschreden. Ook de luchtkwaliteit leidt niet tot zorgen. De gemeenteraad was verdeeld over het voorlopige ontwerp.

Centrumbelang

Ook voor de voorstanders van tweerichtingsverkeer op de Emmastraat breekt er woensdagavond een nieuw hoofdstuk in het verhaal aan.

Jacco van de Ruit, voorzitter van de stichting Centrum Hilversum, vertelt namens Hilversumse centrumondernemers te hopen dat het definitieve ontwerp wordt goedgekeurd. De manager van de Vue bioscoop noemt de discussie ’de strijd tussen ondernemers op de Emmastraat en de rest van het centrum’. „Heel Hilversum, in ieder geval 99%, heeft profijt van deze maatregel. Faciliteiten in het centrum kunnen alleen bestaan wanneer we door een goede bereikbaarheid een centrumfunctie in de regio hebben.”

Volgens de voorzitter van de stichting zijn onder andere ’de nieuwe Hilvertshof, De Vorstin en Gooiland grote winnaars als auto’s op de Emmastraat beide kanten op kunnen. „Anders gaan mensen meer en meer naar bijvoorbeeld Amersfoort of Utrecht.” Volgens Van de Ruit gebeurt het nu te vaak dat mensen ’vloekend en tierend over de slechte bereikbaarheid van het centrum in de bios binnen komen’.

Maar hoe zit het met het verkeersveiligheidsrapport van Arcadis, waarin de verkeersveiligheid in het voorlopige ontwerp slecht voor fietsers wordt genoemd. „In het definitieve ontwerp komt het college volgens mij tegemoet aan alle bezwaren van Arcadis, bovendien moeten fietsers nu toch ook gewoon goed opletten?” De bezwaren van ondernemers op de Emmastraat begrijpt Van de Ruit tot op zekere hoogte. „Ze komen goed op voor hun belang, vandaar ook dat hele onderzoek.” Volgens de voorzitter van de stichting kan niemand écht voorspellen wat een dergelijke verkeersmaatregel voor gevolgen heeft. „Natuurlijk zie je die gevolgen voor winkels pas na jaren, maar sommige ondernemingen zaten daar ook al toen er vroeger tweerichtingsverkeer was.” Ook denkt Van de Ruit dat er voldoende parkeerplekken komen voor alle bezoekers. „Ik hoop dat politieke partijen in alle wijsheid beslissen, anders blijft Hilversum een slecht bereikbare stad.”

Veiligheid in gedrang

Negen insprekers melden zich woensdag om over het definitieve ontwerp te praten.

Woordvoerster Carolien Grabijn van de ondernemersvereniging Emmastraat is één van hen. Zij is nog steeds niet te spreken over het plan. ,,De gemeente heeft het plan laten toetsen en doet nu net alsof de aanbevelingen zijn geïmplementeerd.’’

Grabijn ziet in het definitieve ontwerp maar weinig verbeteringen. ,,Natuurlijk is een brede middengeleider veiliger voor een bakfiets, maar de conclusie van Arcadis is dat het met tweerichtingsverkeer hoe dan ook onveiliger wordt.’’

Het is het de ondernemers volgens de woordvoerster dan ook niet om de slechtere bereikbaarheid te doen. ,,Ik heb als onderneemster nog genoeg parkeerplekken tot mijn beschikking, dus misschien is het zelfs gunstiger. Het gaat echter om de hoofdzaak: wij willen in een veilige straat zitten.’’ En dat is volgens Grabijn niet zo. ,,Denk aan fietsende scholieren op die plek.’’

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.