’Zwaksten in Gooi en Vechtstreek worden slachtoffer extra bezuinigingen’

Eric van der Want: noodkreet.

Ronald Frisart
Hilversum

De zwaksten in het Gooi en de Vechtstreek dreigen de dupe te worden van extra bezuinigingen die de rijksoverheid oplegt. Daarmee schendt het Rijk eerdere afspraken en toont het zich een ’onbetrouwbare partner’.

Dat schrijft de Hilversumse wethouder Eric van der Want (zorg) in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Hij doet dat namens alle wethouders van financiën en sociaal domein in de Regio Gooi en Vechtstreek.

De wethouders spuwen hun gal over zeer forse extra kortingen op het geld dat ze krijgen voor uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Voor het hele land gaat het bij de WMO om een extra korting van 256 miljoen euro volgend jaar oplopend tot 315 miljoen structureel vanaf 2018. Op de Jeugdwet wordt vanaf volgend jaar structureel 104 miljoen extra bezuiniging opgelegd. Al met al krijgen gemeenten uiteindelijk 419 miljoen minder voor ondersteuning van de zwaksten in de samenleving.

De pijn zit in de zogeheten meicirculaire van het ministerie van binnenlandse zaken over uitkeringen uit het Gemeentefonds. Met die meicirculaire worden de begrotingsafspraken die de regeringsfracties VVD en PvdA vorig jaar maakten met D66, ChristenUnie en SGP ’met voeten getreden’ aldus de brief.

Ook afspraken die het ministerie van VWS vorig jaar maakte met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden volgens de Gooise noodkreet geschonden.

De wethouders zijn ’verontwaardigd’ en vragen de Tweede Kamer ’stelling te nemen tegen deze extra buitenproportionele kortingen’.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.