Provincie Noord-Holland: ’ons GNR’ moet efficiënter

Talsma: ’Minder afhankelijk zijn van subsidies’.

Talsma: ’Minder afhankelijk zijn van subsidies’.

Eddie de Paepe
Hilversum

De provincie Noord-Holland gaat haar bijdrage aan het GNR niet verhogen. Dit heeft PvdA-gedeputeerde Tjeerd Talsma gistermiddag in de vergadering van het dagelijks bestuur van de natuurorganisatie gezegd. Onder meer in reactie op de rapporten van Winsemius en de commissie-Adriani meldt Talsma dat de provincie haar jaarlijkse bijdrage aan het natuurreservaat ’fixeert’ op 510.000 euro. Verder pleit hij namens gedeputeerde staten voor een ’strategische samenwerking’ met waterleidingbedrijf PWN en/of andere organisaties, een efficiënter ’deskundigenbestuur’ en een Raad van Commissarissen.

,,Een half miljoen is een flinke sloot geld. Zeker als je het vergelijkt met wat wij aan andere schappen en natuurgebieden besteden.’’ Gedeputeerde Tjeerd Talsma windt er geen doekjes om. De provincie Noord-Holland wil het GNR heel graag financieel blijven steunen, maar de jaarlijkse bijdrage wordt gefixeerd op (afgerond) 510.000 euro.

Donkere wolken pakken zich samen boven het Goois Natuurreservaat. De begroting wordt ontsierd door een structureel gat. De verregaande samenwerking met (of overname door?) waterleidingbedrijf PWN is - na veel protest - weer van de baan. En op de achtergrond sleept de juridische strijd rond de uittreding van Amsterdam zich voort.

Pieter Winsemius deed eind mei een reeks aanbevelingen in zijn rapport ’Gebed zonder End’. Onlangs gevolgd door de commissie-Adriani met het rapport ’De Toekomst van het GNR’.

Subsidies

Gedeputeerde Tjeerd Talsma, die het GNR sinds kort in zijn portefeuille heeft, heeft gistermiddag in het dagelijks bestuur enkele zaken op tafel gelegd. Eén mededeling en een aantal voorstellen. Die mededeling betrof het bevriezen van de provinciale bijdrage. Voor een verhoging - voorgesteld door Winsemius én Adriani c.s.- is in ’Haarlem’ geen draagvlak, licht hij toe. ,,Natuurbeherende organisaties moeten minder afhankelijk zijn van subsidies van de overheid, en meer private middelen genereren.’’

Om het GNR financieel en bedrijfsmatig ’robuust’ te maken, zouden de Gooise gemeenten flink in de buidel moeten tasten. De provincie ziet echter meer heil in een ’strategische samenwerking’ met een of meer andere organisaties. ,,Maar alleen als we dat met zijn allen willen. En zonder te tornen aan het unieke karakter van ons GNR. Uitverkoop houden, daar voel ik niets voor.’’

Loterij

Wat samenwerking betreft denkt hij aan nog steeds aan het PWN, maar bijvoorbeeld ook aan Natuurmonumenten. En aan de Postcode Loterij. ,,Ik heb met ze gesproken: zij willen blijven financieren.’’

Maar het gaat niet alleen om geld. Het GNR moet een ’stabieler en moderner’ bestuur krijgen. Zo pleit Talsma - net als Winsemius - voor een onafhankelijke voorzitter. Tot nu toe werd die functie bekleed door de dienstdoende gedeputeerde Natuur. De functies van voorzitter/boegbeeld en subsidiegever - ’een dubbele pet’ - staan echter met elkaar op gespannen voet, heeft Haarlem gemerkt. ,,Daarbij zitten wij er als provincie nu wel heel erg bovenop.’’ Vandaar dat Talsma zijn plek aan het hoofd van de tafel al heeft afgestaan aan Elbert Roest. De Larense burgemeester functioneert sinds mei als een soort interim. Talsma gaat voorstellen om de statuten te wijzigen zodat de weg vrijkomt voor een onafhankelijk voorzitter.

Efficiënter

Betrokkenheid en controle zijn goed, maar het kan en moet allemaal efficiënter. ,,Winsemius constateert dat het GNR een vrij groot opgetuigd bestuur heeft voor zo’n kleine organisatie, en dat is mij uit het hart gegrepen. Er wordt heel veel vergaderd.’’ Talsma pleit daarom voor vervanging van dagelijks en (zeer omvangrijk) algemeen bestuur door één ’deskundigenbestuur’. ,,Dat wil niet zeggen dat we tien professoren moeten inhuren’’, verduidelijkt hij. ,,Met deskundigen bedoel ik mensen die ter plekke goed op de hoogte zijn en verstand hebben van de dagelijkse gang van zaken. Dat kunnen dus ook wethouders zijn.’’ Het idee om er twee ’externe’ specialisten natuurbeheer en financiën bij te halen wordt door Talsma omarmd.

De provincie wil in de toekomst ’een meer afstandelijke positie’ innemen ten opzichte van het GNR-bestuur. Dat kan door zitting te nemen in een nog in te stellen Raad van Commissarissen (of Raad van Toezicht), die twee keer per jaar naar de grote lijnen (financiën, doelstellingen) kijkt.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.