Centrum Hilversum leuker, groener, dynamischer

Ronald Frisart
Hilversum

De Hilversumse wethouder Floris Voorink (VVD) heeft zijn grote ei gelegd, zijn magnum opus is af: de voorontwerp-centrumvisie. Daarin wordt geschetst hoe het centrum van Hilversum veel aantrekkelijker zal worden gemaakt - dynamischer, leuker en dankzij meer bomen ook groener. Twee punten licht hij er in een toelichting uit. Er komt een gevelfonds en er moeten meer mensen in het centrum gaan wonen.

Om het aantal centrumbewoners op te voeren van 4300 nu naar meer dan 5000 over pakweg vier jaar gaat de gemeente wonen boven winkels bevorderen. Voorink: ,,Dat zorgt voor meer reuring en meer veiligheid en gevoel van veiligheid’’.

Fonkelnieuw is het gevelfonds dat burgemeester en wethouders willen instellen. Nog onduidelijk is hoeveel geld daar in wordt gestopt. Het fonds is bedoeld om lelijke gevels in het centrum te verfraaien en om meer eenheid te brengen in de enorme diversiteit van reclame-uitingen (van lelijke via mooie letters tot lichtbakken). Aan de kosten van zulke verbeteringen zal het gevelfonds een deel bijdragen, de rest van het geld moet komen van bijvoorbeeld ondernemers.

Verder omvat de centrumvisie de deels al bekende plannen voor het Langgewenst, stationsgebied en Kerkbrink. Op de Kerkbrink moeten onder meer terrassen komen.

Een van de eerste stappen: met ingang van december rijden helemaal geen bussen meer over de Kerkbrink. Afgelopen december verdwenen al de bussen die naar het station rijden, straks ook de bussen die van daar naar onder meer de Kerkelanden rijden. Hoe de nog om te leggen busroutes gaan lopen, is nog niet bekend. Daarover praat de gemeente nu met Connexxion. Dat de routes (wat) langer worden, is al wel zeker.

De centrumvisie richt zich op het gebied binnen de centrumring. De vele leegstand van winkels maakt het wenselijk het centrum compacter te maken. Bijvoorbeeld Havenstraat en Emmastraat vallen daarbuiten. Voorink benadrukt dat dat wel ’aangename aanloopstraten’ naar het centrum moeten worden.

Voor de komende vier jaar trekt de gemeente voor de plannen vijf tot tien miljoen euro uit. Voor dit jaar is een eerste 875.000 euro begroot. Volgens Voorink is de centrumvisie ’niet het zoveelste stuk papier’. ,,We gaan nu echt aan de slag.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.