’Locatie Wilgenpad voor statushouders in Eemnes door onze strot geduwd’

Eemnes

Het plan om vier tijdelijke woningen voor vluchtelingen aan het Wilgenpad neer te zetten, kan volgende week op een kleine meerderheid van CDA, D66 en PvdA in de gemeenteraad rekenen.

De gemeenteraad hoorde maandagavond een lange rij insprekers, voor- en tegenstanders, aan. ,,Meerdere omwonenden zijn met mij tegen dit plan. De wethouder zegt dat er draagvlak is, maar dat is bij ons ver te zoeken’’, aldus een Eemnesserse. ,,We zijn aan de kant gezet en genegeerd. Voor deze tijdelijke woningen wordt een mooi en rustig stukje groen blijvend opgeofferd. Zestien mensen op een weilandje is een behoorlijke aantasting van het landelijke karakter. Is dat spreidingsbeleid? Er zijn genoeg andere plekken: het woonwagenkamp, bij het gemeentehuis en op het industrieterrein. Het heeft nu al gevolgen voor ons woon- en leefplezier en in de toekomst voor de waarde van onze woningen.’’ Gebrek aan communicatie werd als laakbaar betiteld. ,,We voelen ons in de steek gelaten door gemeente en kerk. Ze willen deze plannen door onze strot douwen. Dit is een oneerlijke en gesloten dialoog.’’ Voorstander Gerard Beentjes van de werkgroep Goede Buren Eemnes: ,,We hebben de plicht mensen op te vangen. Wij zullen ook moeten veranderen. Onze achtertuin is niet alleen van ons.’’

Wethouder Jan den Dunnen: ,,Altijd komt de vraag naar voren, waarom hier en waarom niet daar?’’ Een inspreker wilde weten waarom het woonwagenkamp aan de Noordersingel, waar alle (nuts)voorzieningen al aanwezig zijn, niet is gekozen. De wethouder: ,,Die poging is gedaan maar helaas hebben we dat moeten afblazen omdat er absoluut onvoldoende draagvlak daar te realiseren.’’ Hilariteit op de publieke tribune onder de tegenstanders van de locatie Wilgenpad.

,,Het spreidingsbeleid en goede begeleiding blijven uitgangspunt’’, verdedigde de wethouder. ,,We hebben tijdelijk deze woningen nodig om een periode te overbruggen. Tijdelijk is vijf jaar. We hadden als gemeente liever een langere periode gehad, dat zeg ik eerlijk, maar de kerk en ook de provincie Utrecht vinden vijf jaar het absolute maximum. Na die vijf jaar zijn er voldoende woningen gebouwd in Eemnes om onze reguliere quota voor statushouders te huisvesten. Er komen veel minder huurwoningen vrij dan verwacht, vandaar dat we nu een buffer nodig hebben. Zodra een reguliere woning ter beschikking komt, zal die statushouder daar naar toe gaan. Ook bij gezinshereniging.’’

DorpsBelang en Fractie Van den Berg vinden dat het college ,,met de vuist op tafel moet slaan’’ bij woningcorporatie de Alliantie om te voorkomen dat sociale huurwoningen verdwijnen door hogere huren of verkoop. Volgen wethouder Sven Lankreijer wordt geprobeerd ,,verkoop tot een minimum’’ te beperken. ,,En de komende jaren groeit het aantal sociale huurwoningen.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.