Pyrrhus-overwinning voor Jaeger

Ronald Frisart
Hilversum

De affaire Jaeger lijkt voorbij. Met 8-3 hebben de fractievoorzitters in de Hilversumse gemeenteraad besloten dat er geen vervolgonderzoek komt naar de vraag of wethouder Wimar Jaeger (D66) de geheimhoudingsplicht heeft geschonden in het dossier Philipscomplex. Wat is het effect van dat besluit?

Maandenlang zorgde de veiling van het voormalige Philipscomplex vorig jaar voor nieuws. Jaeger was er nauw bij betrokken. Hij sprak met verkoper Propertize, hij sprak met bieders, hij sprak – openbaar en in beslotenheid – met de raadscommissie economie en bestuur.

Afkeuring

Hoewel niemand betwijfelt dat hij het beste nastreefde voor de gemeente, heeft hij volgens Leefbaar Hilversum wel een aantal keren een scheve schaats gereden. Dat leidde in de raadsvergadering van 27 januari tot een motie van afkeuring, ingediend door Leefbaar Hilversum, Hart voor Hilversum en de PvdA. Jaeger erkende vier fouten en overleefde de motie.

In april meldde Leefbaar bij burgemeester Pieter Broertjes dat Jaeger de integriteitscode voor Hilversumse bestuurders zou hebben geschonden. Hij en de D66-fractie zouden hebben geprobeerd Leefbaar te dwarsbomen bij het uitoefenen van zijn democratische taken en – ernstiger – Jaeger zou tot drie keer toe de geheimhoudingsplicht hebben geschonden.

De voorgeschreven procedure volgend, deed de burgemeester een vooronderzoek. Zijn conclusie: Jaeger heeft zich nergens aan bezondigd.

Leefbaar Hilversum was het niet alleen oneens met die conclusie, de lokale fractie vindt ook dat Broertjes bij zijn vooronderzoek steken liet vallen. Daarom deed Leefbaar een beroep op het presidium (de fractievoorzitters) van de gemeenteraad om opdracht te geven tot een extern vervolgonderzoek.

Vorige week besloot het presidium dat verzoek niet te honoreren. Acht van de elf fractieleiders stelden dat Leefbaar het verzoek niet had onderbouwd met nieuwe feiten. Een bijkomend argument was dat de Jaeger-zaak een weinig florissant licht heeft geworpen op de plaatselijke politiek. Van elk nieuw bericht over de affaire loopt de Hilversumse politiek als geheel schade op, aldus hun redenering. Daarom willen ze er graag een streep onder zetten.

Fractievoorzitter Mirjam Kooloos van Leefbaar Hilversum kreeg voor het verzoek om een vervolgonderzoek alleen steun van haar collega’s Léonie Sazias (Hart voor Hilversum) en Hans Haselager (PvdA), op 27 januari ook de mede-indieners van de motie van afkeuring.

Wethouder Jaeger heeft tegenover deze krant verklaard dat hij het ’wel apart’ vindt dat Leefbaar kritiek heeft op de manier waarop de burgemeester het vooronderzoek deed. Mogelijk meent Jaeger dat de burgemeester bij zo’n vooronderzoek onfeilbaar is als ware hij de bisschop van Rome in geloofszaken.

Hoe het ook zij, Sazias en Haselager vinden het onverstandig om geen vervolgonderzoek te doen. Volgens hun redenering gaat het om ernstige beschuldigingen aan Jaegers adres en heeft het onderzoek van de burgemeester niet de gewenste duidelijkheid opgeleverd, al was het maar omdat Leefbaar Hilversum daarop gemotiveerde kritiek heeft losgelaten. Bovendien schiet deze fractie in een 4 juli geproduceerd stuk gaatjes in de ambtelijke notitie over de zaak waaraan burgemeester en wethouders op 7 juni hun goedkeuring hechtten.

Transparantie

Sazias en Haselager streefden er daarom naar dat iedere schijn van een doofpotaffaire zou worden vermeden. Transparantie, luidde vorige week dinsdagavond hun adagium. Daarom wilden zij na het vooronderzoek van Broertjes graag een ’second opinion’ door een instantie van buiten de gemeente.

Bezien vanuit de Hilversumse politiek als geheel is de Jaeger-zaak de afgelopen tijd ongetwijfeld vervelend geweest. De berichtgeving daarover wierp geen gunstig licht op het politieke bedrijf. Maar is dat voorbij nu er geen vervolgonderzoek komt? Naar het zich laat aanzien niet. Er resteren vraagtekens en twijfels, de politiek wekt de indruk het eigen straatje schoon te vegen. Rond Jaeger blijft vermoedelijk nog heel lang de notie hangen: er was toch iets mis met die man? Allemaal dingen waaraan de gewone burger – en dus de kiezer – een bloedhekel heeft.

Al met al lijken Jaeger en acht van de elf fractievoorzitters een Pyrrhus-overwinning te hebben geboekt. De wethouder gaat vrijuit, maar aan hem en de Hilversumse politiek blijft een luchtje hangen. Zo lijken er louter verliezers.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.