Optreden Broertjes wekt wrevel in raad Hilversum

Ronald Frisart
Hilversum

Zowel oppositie- als coalitiepartijen in de Hilversumse gemeenteraad zijn geïrriteerd over de manier waarop burgemeester Pieter Broertjes het vuurwerkverbod voor een deel van het centrum tot stand heeft gebracht. ’Rommelig’, ’niet correct’ en ’een beetje onhandig’ zijn termen waarmee fractieleiders de handelwijze van de burgemeester typeren.

In mei legde Broertjes zijn plan voor een vuurwerkverbod voor aan de raadscommissie. Die reageerde kritisch. Onder meer de vraag of zo’n verbod kan worden gehandhaafd kwam op tafel.

De burgemeester zegde overleg toe met onder meer de vuurwerkbranche en ondernemers in het centrum alvorens in september of oktober te komen met ’een breed gedragen voorstel om de overlast voor burgers te beperken’.

Niet blij

Vuurwerkondernemer Johan Witbaard ontdekte dat van overleg geen sprake zou zijn en de gemeenteraad heeft geen voorstel meer gezien. Wel maakten burgemeester en wethouders vorige week bekend dat ze op 27 oktober tot het vuurwerkverbod hadden besloten.

,,Zo ga je niet met mensen om’’, meent Hans Roos (Hilversum 1). ,,Wij zullen de burgemeester zeker gaan bevragen.’’ Ook Frits Vogel (VVD, voorstander van het verbod) vindt dat de gang van zaken ’geen schoonheidsprijs verdient’. Leonie Sazias (Hart voor Hilversum) is ’er niet blij mee hoe het is gelopen’, Mirjam Kooloos (Leefbaar Hilversum) spreek over ’niet correct’ en Bianca Verweij (SP) vindt Broertjes’ handelwijze ’een beetje onhandig’.

Niet terugtrekken

Daar staat tegenover dat de fractieleiders van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA geen probleem zien. Hein Jaarsma (D66) zet verder vraagtekens bij de stelling van anderen dat de burgemeester met een al dan niet aangepast voorstel bij de raadsleden terug zou komen.

Hans Haselager (PvdA) zegt dat de voors en tegens van het vuurwerkverbod uitgebreid zijn besproken. ,,Dan moet je je bij de eerste tegenwind in de media niet terugtrekken.’’

De meeste fracties zijn - soms met enige aarzeling - wel voor dit beperkte vuurwerkverbod. De twijfels betreffen de vraag of het verbod gehandhaafd kan worden. Voor Hart voor Hilversum is dat juist reden om er tegen te zijn. ,,Maar het inkorten van de tijd dat je vuurwerk mag afsteken, vinden we wel prima’’, aldus Leonie Sazias.

Over het centrale gemeentelijke vuurwerk op het Langgewenst intussen heerst veel enthousiasme.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.