Laren: bouwen voor stijgend grijs en nieuwe dertigers

Laren: bouwen voor stijgend grijs en nieuwe dertigers
Het markante pand van de Rabobank. Er is ruimte voor 18 appartementen.
© Archief Studio Kastermans
Laren

De Larense bevolking vergrijst sterk en tegelijk is de instroom van dertigers met kinderen groter dan elders. En daar moet de gemeente mee leren omgaan. Want iedereen wil wonen, maar dan moet dat wel kunnen binnen de bestemmingsplannen.

Na het zomerreces bespreekt de gemeenteraad hoe het Larense dorpskarakter behouden kan blijven en er tegelijk gebouwd kan worden voor de bovengemelde groepen. Het college doet dat met keuzenota’s waarin per locatie de mogelijkheden aan de raad worden voorgelegd. Een aantal projecten loopt al (nieuwbouw Rosa Spierhuis, de Houtzagerij, de Essenboom en het Janshuis), maar er zijn nog een bouwlocaties waarover een besluit genomen moet worden. En Laren heeft daarbij, zoals in de meeste gemeenten in de regio, vastgelegd dat minstens dertig procent van de nieuwbouw in de sociale sector valt. Een fikse uitdaging, waarvoor het college van B en W in de nota ’Laren, behoud door ontwikkeling’ de gemeenteraad vast een voorzet geeft.

De Larense bevolking verandert: het aantal inwoners in de leeftijdsgroepen 60 tot 75 jaar en 75+ groeit sterk. Veel ouderen, constateert het college, overwegen hun grote woning te verkopen en op zoek te gaan naar een appartement. Maarwel graag in het centrum en dan is een hoge vierkante meterprijs niet bezwaarlijk. Aan de andere kant groeit het aantal inwoners van 35+ met kinderen sterk, een groep die zoekt naar vrijstaande woningen en tweekappers buiten het centrum.

In het centrum zijn vier potentiële bouwlocaties voor appartementen: restaurant Golden River, de Rabobank , Torenlaan 1 en Torenlaan 36.

Buiten het centrum zijn ook nog vier potentiële bouwlocaties. In het Van Erven Dorenspark, is ruimte voor 14 tot 16 huurwoningen. Op de Harmen Vosweg, noordelijk van de sportvelden, kunnen 6 tot 8 sociale huurwoningen gebouwd worden. Het dubbele als ook het aangrenzende stuk gemeentegrond wordt meegenomen. Voor de vroegere ligweide van zwembad de Biezem staat alles nog open. Aan de raad om een keuze te maken tussen sociale woningbouw, woningen in de middencategorie, dure villa’s, ’oude-knarrenhofjes of helemaal niks doen. En er is de locatie Eemnesserweg/Brink, de plek van de vroegere garage Van Amersfoort. Er is toestemming voor de bouw van bedrijfsruimtes met parkeergarages, maar het college sluit zeker niet uit dat de eigenaar met nieuwe plannen zal komen voor woningbouw.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland