Baarnsch Lyceum: voorrang voor jeugd uit Baarn en Soest

Foto: KASTERMANS STUDIO

Foto: KASTERMANS STUDIO

Het Baarnsch Lyceum geeft scholieren uit Soest en Baarn in 2012 voor het eerst voorrang bij een eventuele toelatingsloting onder eerstejaars. ,,We zijn een regioschool en Soest en Baarn zijn ons voedingsgebied’’, verklaart rector Henk van Ommen.

,,Een beetje zuur voor leerlingen uit Bunschoten-Spakenburg, Eemnes en Hilversum en Amersfoort die zich aanmelden. Loten is nooit elegant’’, geeft Van Ommen grif toe. ,,Als er plaats is, zijn ze van harte welkom. Maar als we moeten kiezen geven we voorrang aan leerlingen uit Baarn en Soest. Ik vind het lastig te verkopen om een leerling die op honderd meter van de school woont af te wijzen, omdat we een leerling die tien kilometer verderop in Bunschoten woont hebben aangenomen.’’ Het Baarnsch Lyceum heeft dit jaar voor het eerst geloot, omdat het aantal aanmeldingen onverwacht groot was. Van de 260 kandidaten zijn er tweehonderd geplaatst. ,,We zijn een middelgrote school met 1009 leerlingen. De school is nooit gefuseerd en wil bewust niet te groot worden, omdat dan een deel van je klanten van je vervreemd raakt. Bij het ongelimiteerd toelaten bestaat het risico dat mensen zich een nummer gaan voelen. Onze kracht is kennen en gekend worden. Tegelijk willen we niet klein zijn omdat je dan niet alles kan bieden. Duizend is voor ons de goede balans.’’ Het nieuwe pand is gemaakt op 950 leerlingen. ,,De nieuwbouw is vier, vijf jaar geleden gepland, toen de school nog 885 leerlingen telde’’, verklaart Van Ommen. Overigens is de landelijke prognose dat het aantal scholieren komende vier tot zes jaar daalt. Het lyceum wil het schooljaar 2012-2013 starten met zes brugklassen, waarvan minimaal een sportklas. Leerlingen moeten voldoen aan instroomeisen, een toetsingscommissie beoordeelt twijfelgevallen. Kinderen van medewerkers of die al een broer of zus op school hebben zitten, krijgen voorrang.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.