Besluit over HOV Blaricum uitgesteld

Blaricum

De plannen rond het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) traject in Blaricum worden niet behandeld tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 23 november. Dit betekent dat voorlopig nog niet wordt besloten of Blaricum meedoet met het traject dat van Amsterdam via Huizen naar Hilversum gaat lopen.

Tijdens het rondetafelgesprek op 16 november maakten de tweehonderd aanwezigen en tien sprekers een behoorlijke indruk. Zij maakten hun bezwaren tegen het tracee helder en duidelijk kenbaar, waarna de aanwezige gemeenteraadsleden besloten om nog dieper in de materie te duiken. Een besluit nemen tijdens de vergadering van de gemeenteraad vonden zij daarom niet haalbaar. Het verontruste de insprekers het meeste dat de gemeente onduidelijk is over wat er precies gaat gebeuren. ,,Niemand weet waar de haltes precies gaan komen en op welke manier de geluidswal aan de Randweg/'t Merk gaat veranderen,'' zei bewoonster Carline Harthoorn. Andere bezwaren zijn vooral gericht op de busbaan die gebouwd moet worden. De aanleg hiervan zorgt volgens de tegenstanders voor vermindering van het groen, een onveilige situatie, geluidsoverlast en vertraging voor automobilisten.  Verreweg het vaakst gehoorde bezwaar was: ,,Miljoenen uitgeven voor slechts één minuut tijdswinst, dat is toch belachelijk?''

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.