Huizen: zes ton voor nieuw gebouw De Zuidvogels

Artist impression van de geplande vernieuwbouw op sportpark Wolfskamer.© Illustratie HSV De Zuidvogels

Eddie de Paepe
Huizen

Na aandringen van de gemeenteraad heeft het Huizer college alsnog allerlei potjes gevonden voor substantiële bijdragen - bij elkaar zes ton - aan het renovatie/nieuwbouwplan van HSV De Zuidvogels.

De voetbalvereniging wil haar verouderde clubgebouw op sportpark Wolfskamer heel graag renoveren en uitbreiden. Totale kosten: 1,5 miljoen. De club kan zelf drie ton bij elkaar sprokkelen. Voor het resterende bedrag werd aangeklopt bij de gemeente.

In eerste instantie kreeg De Zuidvogels nul op ’t rekest omdat het college naar eigen zeggen geen geld heeft voor nieuw beleid. B en w werden eind juni echter door de voltallige gemeenteraad opgedragen om eens goed naar bestaande potjes te kijken.

Goede raad, zoals nu blijkt. Het college stelt voor om via drie wegen geld richting De Zuidvogels te krijgen. Op de eerste plaats via een subsidie voor de nieuwbouw/vervanging van de kleedkamers ter hoogte van dertig procent van de totale kosten, wat neerkomt op 285.000 euro.

Verder wil het college 115.000 euro uit het spaarpotje voor het sociaal domein (de Wmo-gelden) halen. Dit als bijdrage aan het ’geschikt maken van de verenigingsaccommodatie voor mensen met een lichamelijke beperking’.

De voetbalclub wil twee kleedkamers voor deze groep sporters bouwen. Op de eerste verdieping komt verder een toilet voor mensen met een beperking en een lift.

Ten slotte hebben b en w nog een ander gemeentelijk spaarpotje op het oog: uit de ’vrije ruimte binnen de egalisatiereserve’ is nog eens twee ton te halen.

Bij elkaar dus zes ton, de helft van het benodigde bedrag. Voor de overige zes ton zou De Zuidvogels een lening - niet tegen de door de club voorgesteld twee maar tegen vier procent - óf een garantstelling van de gemeente kunnen krijgen.

De raadscommissie sociaal domein praat dinsdag 11 oktober over de door het college voorgestelde subsidies aan De Zuidvogels.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.